ARKEOLOGI Arkeologer i Grekland har gjort en historisk upptäckt då man lokaliserat resterna av Hadrianus legendariska akvedukt. Upptäckten, som bekräftar skrifter från antika författare, avslöjar en 30 meter lång sektion nära den antika staden Tenea.

Ett team av grekiska arkeologer har lokaliserat rester från en av antikens mest imponerande vattenanläggningar. Den omtalade Kejsar Hadrianus akvedukt, som omnämnts av flera antika författare men som fram till nu förblivit oupptäckt, hittades i Tenea, en uråldrig stad belägen strax söder om den grekiska staden Korinth.

Enligt Varldenshistoria.se hittades fyndigheten i oktober 2023 när forskare grävde fram en 30 meter lång sektion av akvedukten. Denna del, som var täckt av ett tak av sten och murbruk, tros vara en del av Hadrianus akvedukt, en monumental konstruktion som transporterade vatten över 80 kilometer till Korinth från en närliggande sjö.

Utöver den imponerande vattenledningen upptäckte arkeologerna 29 sällsynta silvermynt daterade till cirka 600 f.Kr., vilka antas ha använts vid religiösa ceremonier. Dessa fynd, tillsammans med spår av bosättningar från bronsåldern och importkeramik, kastar ljus över den rika historien och intensiva handeln i regionen under antiken.

Den återfunna delen av akvedukten, som sträcker sig från norr till söder längs en flod, har yttre väggar som reser sig mer än tre meter över marken, med ett inre utrymme avsett för vattenflödet som mäter ungefär 60 cm i bredd och 1,2 meter i höjd. Denna upptäckt bekräftar äntligen den fysiska existensen av ett verk som tidigare endast varit känt genom antika texter.

Kejsar Hadrianus, som styrde från 117 till 138 e.Kr., är även känd för att ha uppfört en akvedukt i Aten, men det är den långa vattenledningen till Korinth som har hyllats av antika författare för sin storlek och ingenjörskonst.