DJUR & NATUR Antalet vargar ökar i den svenska naturen. Enligt en inventering kan det finnas omkring 460 individer.

Naturvårdsverket har genomfört inventeringar av vargstammen runtom i Sverige. Man konstaterar att det har skett en ökning, från förra årets siffra på 395 vargar till 460 i år.

Den största ökningen har skett i Värmlands län, men man har också sett att vargen breder ut sig längre söderut. Det har exempelvis fötts ungar i Jönköpings- och Skånes län.

— Vinterns inventering visar på en ökning för tredje säsongen i rad både i Sverige och i Skandinavien som helhet. Däremot ligger inavelsgraden i princip på samma nivå som tidigare trots att antalet vargar blivit fler, kommenterar Jens Andersson, tillförordnad chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Myndigheten kommer snart att meddela länsstyrelserna om de kan besluta om licensjakt på varg. Regeringen och en majoritet av riksdagen har röstat igenom ett beslut om att vargstammen i Sverige måste minskas till 170 individer från dagens 460.