DJUR&NATUR Den ovanliga skalbaggen raggbocken har nu fått ett starkt fäste i norra Sverige. Skogsbolaget Holmen Skog har under flera års tid genomfört naturvårdsbränder för att gynna miljön för raggbocken.

Raggbocken är en ovanlig skalbagge som inte har funnits i Västerbotten på nästan 50 år. Nu har den återigen siktats i länet.

Skogsbolaget Holmen Skog har försökt gynna miljön för raggbocken genom att genomföra så kallade naturvårdsbränder i Berga naturskog i Västerbotten.

— Raggbocken lever i döda, liggande tallar, så kallade tallågor. I dag är det ont om döda gamla tallar i skogen vilket har gjort att raggbocken tryckts tillbaka och numera är rödlistad som sårbar, säger David Rönnblom, naturvårdsspecialist på Holmen Skog.

Redan 2015 upptäckte man centimeterbreda hål i tallarna som är typiska för raggbocken, men det var först under hösten 2022 som man kunde fånga in en levande raggbock med hjälp av insektsfällor.

— Tack vara naturvårdsbränningarna har raggbocken nu norra Sveriges starkaste fäste i Berga. Bränningarna har också främjat andra insekter som är beroende av bränd mark och ved, säger David Rönnblom.