DJUR&NATUR 2022 föddes det 164 nya fjällrävskullar. Det är det största antalet sedan man började med mätningarna för över 30 år sedan.

2022 var ett riktigt rekordår för fjällrävarna. Under året föddes det 164 nya kullar, de flesta på ett år sedan mätningarna startades. Enligt Anders Angerbjörn, professorn som startade fjällrävsprojektet för över 30 år sedan, hade den nordiska fjällräven varit utdöd nu om det inte vore för bevarandearbetet.

— År 2000 fanns det omkring 50 vuxna fjällrävar i Norden sammanlagt. Nu har vi ökat det till cirka 500, och det kan vi vara stolta över, säger han till SVT.

Fjällrävsstammen har minskat mycket sedan slutet av 1800-talet, då efterfrågan på pälsen var stor. Resultatet av jakten på den efterfrågade pälsen gjorde att hela stammens existens hotades. För att förhindra att fjällräven utrotades så fridlystes den i Sverige 1928. Fjällräven har trots fridlysningen aldrig riktigt återhämtat sig.

En av stödåtgärderna som görs är att det placeras ut foderautomater särskilt designade för att just fjällrävarna ska komma åt maten. Dessa automater är viktiga under vintern då tillgången på gnagare minskar.

Man har även sedan 2010 använt sig av skyddsjakt på rödräven, som har blivit en stor konkurrent för fjällrävarna. Rödräven driver bort fjällrävarna från sina lyor och det händer även att den dödar fjällrävsvalpar.