NATUR Fyra nya naturreservat ska etableras i Östergötland, och fler är på väg.

I år fick länsstyrelsen i Östergötland extra mycket pengar till naturskydd, så nu meddelar man att ett gäng nya naturreservat ska bildas.

Två av de nya skyddsområdena ligger i Åtvidabergs kommun, vid Ekhammarviken och Långdalsgölen. Naturreservaten innehåller mycket gammelskog.

Ytterligare ett reservat upprättas i Månhult i Boxholms kommun, ett område med mycket bladskog och insektsliv.

Pjältån i Norrköpings kommun blir också naturreservat. Vattendraget har en rik fiskfauna och anses vara viktigt för flodnejonöga och havsvandrande öring. Ån omges också av ”en djungel av lövträd”, som gynnar djurlivet i området.

Nu planerar man ännu fler nya naturreservat i länet.

— Vi har skyddat viktiga naturvärden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i länet. Syftet med att skydda områden som naturreservat är också att bevara oexploaterade områden för friluftslivet. Reservaten bidrar alltså både till att uppfylla de nationella miljömålen och friluftslivsmålen, säger Marina Verbova, chef på enheten för naturskydd vid Länsstyrelsen Östergötland, till tidningen Natursidan.