Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.
Kalhygge

Naturreservat skulle stoppas – kommunen överklagar

Markägare vill skövla 380 år gammal skog med rödlistade arter Överklagas nu av kommunen och boende i området.

Älg med kalvar

Nya naturreservat etableras i Östergötland

Fyra nya naturreservat i länet Nu planeras ännu fler. 

Naturreservat huggs ner – blir parkering

NATUR. Länsstyrelsen i Hallands län har nu beslutat att hugga ner stora delar av ett naturreservat, för att istället bygga en parkering.