DJUR & NATUR Ett forskningsprojekt i Schweiz visade att dammgrävande skapar bättre livsmiljöer för hotade groddjur.

Nästan hälften av världens groddjur är idag utrotningshotade till följd av sjukdomar, bekämpningsmedel från jordbruk, trafik och förlorade livsmiljöer.

I Sverige är 5 av 13 arter rödlistade och ytterligare 3 klassas som ”sårbara”.

I Schweiz har man kunnat observera en positiv trend för groddjuren, där specifikt dammar pekas ut som en bidragande orsak. De senaste 20 åren har det grävts 422 dammar i landet av myndigheter, privatpersoner och naturorganisationer.

— Även om de negativa rapporterna om förlusten av biologisk mångfald kan vara överväldigande så visar vår studie att det lönar sig att genomföra skyddsåtgärder och att populationerna kan återhämta sig. Förr eller senare blir varje nyanlagd damm värdefull för groddjur, säger ekologen Helen Moor som ledde studien.

Groddjur konstateras snabbt flytta in i dammarna, enligt forskare. Mellan 1999 och 2019 har tio av tolv arter i landet ökat i antal individer och hälften av de hotade arterna likaså.

Vidare konstateras att ju större damm det var och ju närmare ett skogsområde den låg, desto större chans finns det att groddjur flyttar dit.