MILJÖ En studie från Storbritannien visar att luftföroreningar minskar antalet pollinatörer och antalet besök på blommor.

Forskare från University of Reading, UK Centre for Ecology & Hydrology och University of Birmingham har undersökt luftföroreningars påverkan på pollinerande insekter.

Det genomfördes tester i USA och Storbritannien, med speciellt fokus på ozonföroreningar och kväveoxidföroreningar. Vidare genomfördes testerna i områden som har 40-50 procent mindre föroreningar än vad som idag anses vara skadligt för miljön.

Insekterna undersöktes alltså i områden med en godkänd halt av luftföroreningar. Trots detta kunde forskarna konstatera att det fanns 62-70 procent färre pollinatörer i områdena, att de gjorde 83-90 procent färre blombesök samt att pollineringen försämrades med 14-31 procent.

Enligt forskarna kan det bero på att luftföroreningar kan störa ut insekternas luktsinne.

— Vi visste från tidigare försök i labbmiljöer att dieselföroreningar kan ha negativa effekter på pollinerande insekter, men den påverkan vi såg i fält var mycket mer dramatisk än vi hade förväntat oss, kommenterar Robbie Girling, vid University of Reading.

I både USA och Storbritannien ligger föroreningsnivåerna oftast långt högre än de nationella säkerhetsgränserna.