MILJÖ Den indiska regeringen förväntas inom kort fatta ett beslut om klartecken för eller förbud mot storskalig mänsklig regnproduktion i luftrenande syfte.

Varje höst tjocknar i de norra delarna av Indien och Pakistan den ohälsobringande smogen. Betydande delar av befolkningen får svårt eller svårare att andas och på många rinner ögonen. Fenomenet uppstår när luftpartiklar från trafik, industri, kolkraftverk och jordbruk på grund den låga temperaturen trycks ned mot marken. Värst drabbade områden i de drabbade delstaterna är de största städerna och bland dessa huvudstaden Delhi i delstaten Uttar Pradesh.

I såväl Indien som Pakistan undersöks nu möjligheterna att tygla smogen med hjälp av konstgjort regn frammanat genom tillsats till moln av kaliumjodid eller silverjodid från flygplan – en teknik som tidigare använts huvudsakligen i krigföring, till exempel av USA i Vietnamkriget för att göra livet surt för motståndarsidans gerillakrigare genom förlängning av perioden med monsunregn, men som i nutid även testats i regnskapande syfte i Pakistans Punjabprovins. Medan man inom delar av forskarvärlden hyser stora förhoppningar om att med hjälp av denna teknik i framtiden kunna väsentligen förbättra luftmiljö i känsliga områden, framhålls från annat håll att detta rör sig om en dyr teknik, vars långsiktiga miljöpåverkan är okänd.

Flest forskare i ett och samma land med orubbad entusiasm för denna teknik, kallad molnsådd, bedöms finnas i Indien, där en stor grupp av dem vid Indian Institute of Technology i Kanpur för närvarande inväntar ett regeringsbeslut rörande klartecken eller ej för storskalig tillämpning av denna metod i Indien, vars huvudstad är den mest luftförorenade staden i världen.

— Molnsådd är ett ingrepp syftande till andrum, säger Sachchida Nand Tripathi, professor vid IIT Kanpur och engagerad i regnframställningsprojektet till tidningen Financial Times och tillägger:

— När du har en sådan situation, när du har flera veckor med ett AQI-värde över 400, då erbjuder metoden en oumbärlig hjälp, som det vore fel att tacka nej till.

I den indiska debatten hörs dock även många som hoppas på ett avslag av regeringen i molnsåddsfrågan.

–Vad regeringen försöker göra är att, nummer ett, se ut som om de gör något, säger Jyoti Pande Lavakare, en ren luft-aktivist till tidningen, och fortsätter:

— Nummer två, sänk dessa giftiga nivåer av föroreningar tillfälligt – i form av ett brandbekämpningsläge när de blir en fråga av politisk betydelse.

Internationell uppmärksamhet riktad Indiens luftföroreningar har blivit en källa till förlägenhet för premiärminister Narendra Modis regering. Under denna månads cricket-VM hoppade spelare från Sri Lanka, Bangladesh och England över träningspass eller använde astmainhalatorer för att klara inandandet av den förorenade luften.

De vetenskapliga beläggen för effektiviteten i väderförändrande insatser är begränsade, men indiska myndigheter hävdar att tidigare molnsådd runt monsunsäsongen rönt viss framgång genom att öka nederbörden i av torka utsatta områden. Givet ett klartecken från regeringen, hoppas forskarna vid IIT Kanpur kunna så cirka 300 kvadratkilometer moln över Delhi innan kommande månadsskifte, men är medvetna om att förverkligandet av denna plan förutsätter rätt nivåer på luftfuktigheten de kommande veckorna.

Indiens regering lanserade 2019 ett nationellt program för ren luft , och hävdar nu att man haft viss framgång med att minska föroreningsnivåerna i Delhi och på andra håll. Men en rad andra steg, från så kallade smogtorn utformade för att rena närliggande luft till länge försenade planer på att rena utsläppen från kraftverk, har inte gjort mycket för att lindra krisen.