STORBRITANNIEN På fem år har antalet medicineringar av barn med psykofarmaka ökat drastiskt. Denna utveckling har eskalerat under corona, vilket i rapporter förklaras av restriktioner.

Restriktioner motiverade av coronapandemin har i Storbritannien beskyllts för att förstärka barns mentala hälsoproblem. Och barns psykiska problem kureras företrädesvis med psykofarmaka.

I enlighet med myndigheten National Health Services (NHS) direktiv har också rekordmånga barn under minst ett år tilldelats antidepressiva mediciner.

Statistiken visar att förra året gick antalet förskrivningar av sådana mediciner till barn mellan fem och sexton år upp till 231 791 – en ökning med 22 procent på fem år.

För skolbarn i åldern elva till arton ökade antalet recept under den perioden med 23 procent, medan åldersgruppen fem till elva hade en ökning på 30 procent, enligt en rapport från The Times som presenterades på tisdagen.

Tidningen citerar studier som föreslår att coronanedstängningar av bland annat skolor tillsammans med företeelser såsom tilltagande omfattning av mobbning och ökade prestationskrav kan ha förstärkt den mentala ohälsan för barn.

Tom Madders från frivilligorganisationen YoungMinds uppger för tidningen:

”Pandemin har förstärkt dessa olika typer av tryck, med resultat att unga upplever sig isolerade och oroar sig för framtiden.”

Han fortsätter:

”Medan antidepressiva läkemedel kan spela en roll genom att stärka vissa ungas mentala hälsa, är det av vikt att de aldrig ses som substitut för snabb tillgång till samtalsterapi, i synnerhet när det gäller små barn.”

The MailOnline noterar att inte alla förskrivningar i studien var för mentala hälsoproblem, då vissa av dem varit mot rent fysiska problem som huvudvärk och magåkomman irritable bowel syndrome.

NHS nämner i sin rådgivning att den här typen av mediciner ska ges till minderåriga endast i fall med djup till halvdjup depression – och då alltid i kombination med samtalsterapi.

Barnpsykoterapeuten Catherine Knibbs menar dock att dessa mediciner ofta ”delas ut” till barn med lätt oro eller depression, medan pillren i fråga borde förskrivas endast som en sista – och inte en första – utväg.

Hon skriver:

”Barns mentala hälsa och välmående är något komplext, farmakologi borde dock vara en sista, snarare än en första utväg, då deras hjärnor och kroppar fortfarande utvecklas och mognar.”

Toppar i förskrivningen av psykofarmaka sammanfaller med nedstängningar

Barn i Storbritannien bedöms allmänt ha genomgått en tilltagande mental hälsokris sedan de första restriktionerna i Mars 2020, och bland annat The Pharmaceutical Journal har sett ett samband mellan den ökade förskrivningen av psykofarmaka till barn och nedstängningar.

I juni observerade den medicinska publikationen tre distinkta toppar för förskrivningen av dessa läkemedel till barn upp till 17 års ålder i England, vilka sammanföll med nedstängningarna i mars 2020, november 2020 och januari 2021.

Medicinsk expertis menade sig redan tidigt under pandemin ha iakttagit en ökning av barn som uppsöker den akuta psykvården, och beskrev en situation där barn i åttaårsåldern i flera fall hade skurit sig själva eller tagit en överdos.

I juni 2021 gick en grupp brittiska psykiatriker och psykologer specialiserade på mycket unga barn med ”inlåsningstrauma” ut med en varning för att 1.5 miljoner barn och unga ”kommer behöva behandling för mentala hälsoproblem som resultat av nedstängningar och restriktioner”.

Större hälsorisk med nedstängningar än med coronaviruset”

En studie från juli i år presenterad av ett antal brittiska toppuniversitet hävdar att jämfört med antalet avlidna på grund av coronaviruset så dog i Storbritannien under pandemins första år nästan fem gånger så många barn genom självmord.

I studien står att läsa:

”Risken med att avskilja [barn och unga] från deras aktiviteter inom utbildning och socialt liv kan visa sig vara större än den som SARS-CoV-2 i sig utgör."