LITTERATUR Jonas Nilsson beskriver i sin nya bok nybyggarprojektet Orania, som också kan tjäna som förebild för västliga länder.

Idag släpps den systemkritiske opinionsbildaren Jonas Nilssons nya bok Orania: Att bygga en nation. Bokens två syften kan sägas vara att beskriva boernas nybyggarprojekt i Sydafrika, Orania, men också att studera detta projekt som förebild för de västliga länderna som drabbas av icke-vit demografisk förändring, med det våld och samhälleliga sönderfall som följer med det.

Boken är alltså till för att se vad vi kan lära oss av boerna, som befinner sig i en långt sämre demografisk situation än vad exempelvis vi i Norden gör. Historien om Orania kan så parallellt med sin egen historia också vara historien om vår framtid.

Orania är i sanning ett nybyggarprojekt, där ett fåtal familjer flyttade ut i ödemarken, ut i ”ingenstans”, för att börja helt från början i slutet av 80-talet, då man såg vad som skulle komma. Man förstod att man behövde skapa ett eget samhälle, helt ifred från svarta. Idag har Orania 3 000 invånare med en låg genomsnittsålder, och ett eget college.

Nilssons nya bok är inte bara en textberättelse, utan har också stort fokus på bilder från Orania. Mer om boken kan läsas på Jonas Nilssons Substack.