IDEOLOGI. Asbjørn Nielsen har läst boken ”Hitlers Revolution” och förklarar här vad en auktoritär stat enligt boken betyder.

Den tyska nationalsocialistiska staten har beskrivits som en auktoritär stat, men vad betyder det egentligen? I Hollywood-filmer beskrivs denna statsform alltid som förtryckande och ond, men detta är självklart långt ifrån sanningen, precis som allt annat som pumpas ut av de judisk-amerikanska medierna. En auktoritär stat förenar element från liberalismen och envälde (absolut monarki), där koncepten man hämtat inspiration från är tanken att staten skall tjäna folket (liberalism) och att all makt och allt ansvar ligger hos ledaren (envälde). Detta betyder att den auktoritära staten inte existerar för att tillgodose ledarens personliga intressen, som ofta var fallet i de gamla monarkierna, men också att ledaren har den makt – och det medföljande ansvar – som behövs för att kunna leda sitt land.

SA (Sturmabteilung) använde denna definition: ”Det är i ledarens händer. Han utser och styr ministrarna, som tar de politiska besluten. Men han har själv ansvaret för sina beslut. Ledaren skall skapa en harmoni och balans mellan alla olika intressen som finns i de olika delarna av samhället, och få dem i överensstämmelse med folkets intresse. Detta uppnås genom ansträngningar från representanterna från de respektive arbetsområden som rådger – dock utan politisk auktoritet. På detta sätt löses problemet med motstridiga intressen, klasskamp och en dominerande finansiell, industriell eller politisk intressegrupp.”

Dr. Joseph Goebbels jämförde den auktoritära staten med demokratin i ett tal för utländska journalister i Genève 1933: ”Folket och staten i Tyskland är en och samma sak. Folkets vilja är regeringens vilja och omvänt. Det moderna styrelseskicket i Tyskland är en förfinad form av demokrati, styrt av auktoritära principer genom makten från folkets mandat. Det finns ingen risk att folkets vilja skulle kunna ignoreras eller bli överflödigt genom parlamentariska svängningar.”

Adolf Hitler skrev att demokratin: ”Översvämmar allt i det politiska livet med de minst värdiga elementen i vår tid. Samtidigt får demokratin en sann ledare till att ta avstånd från politisk aktivitet, då det icke handlar om kreativa bedrifter och flit, utan istället om att fjäska och köpslå för att vinna majoritetens stöd. Dessa aktiviteter lockar bara småsinta människor.” Därför menade han att bara ”förtappade, oduglingar och pratmakare” skulle sträva efter makt i en demokrati. Han menade också att det i synnerhet var människor som inte vågade ta beslut och inte ville stå som ansvarig för sina beslut som sökte sig till politisk makt i demokratin. ”Demokrati i dess sanna form, är all begåvnings dödsfiende.”

SA skrev också att den auktoritära staten: ”Är något annat än en diktatur, då den utsedda ledaren accepterar ansvaret för hela folket, och att han får kraft från nationens tillit till honom. Folket styr sig självt, genom den ledare de har valt. Hans handlingar säkerställer att statens ledarskap är i harmoni med nationens intressen och uppfattningar. Essensen i detta system är att övervinna partiskiljaktigheter, skapa en folkgemenskap samt ett storslaget och kompetent ledarskap. Ledaren av den auktoritära staten personifierar Fredrik den stores princip: Jag är statens förste tjänare.”

Den auktoritära staten ger ledaren makten och ansvaret för att förena folket och realisera dess vilja. Att förena hela folket i en stor gemenskap är därför själva essensen i den auktoritära staten.

Läs om Nordiska motståndsrörelsens vision för framtidens stat och styre här.

Ursprungligen publicerat på Nordfront.dk.

Källa:
Tedor, Richard (2013). “Hitler’s Revolution: Ideology Social Programs Foreign Affairs”


  • Publicerad:
    2019-08-16 14:50