KAPITEL 5. Politisk frihet är viktigt men kräver ett friskt och moget folk som kan hantera friheten, utan att spåra ur i anarkistiskt revolterande mot naturliga hierarkier och sund ordning.

Den inre friheten måste varje människa dag för dag på nytt tillkämpa sig. Den som besitter inre frihet förfogar över en ofantlig mänsklig storhet. Den enskilda människans inre frihet är en förutsättning för folkets politiska frihet.

Utan en inre kraft som kräver den enskilda människans frihet kommer ett folk inte heller kunna göra anspråk på någon politisk frihet. Politisk frihet skulle för ett folk som saknar den kraften innebära godtycklighet, bristande självbehärskning, karaktärsmässig och ekonomisk anarki, kulturellt förfall och ett totalt inre sammanbrott. Ett sådant folk kan enbart uppnå ett gott liv och bidra till mänsklighetens välfärd under en kraftfull främmande ledning. Detta tillstånd må vara ett tragiskt öde för ett folk. Det vore dock vansinne att vilja förneka detta öde. Tusentals år av historia visar lärorika exempel på detta tragiska öde, vilket varje människa och varje folk har att dra lärdom av.

Ett folk, som ödet tilldelat en förpliktelse att leda ett annat osjälvständigt folk, kan förverka denna rätt om enskilda medlemmar av detta folk hemfaller åt brutalitet, personligt utnyttjande, karaktärsmässig nedrighet, moraliskt förfall och därmed politisk inkompetens. Varje tysk människa vet därför vilken väldig förpliktande uppgift historien har tilldelat varje enskild individ personligen. Varje tysk är stolt över denna förpliktelse och tar den till sig med helig allvarlig ansvarskänsla. Hon bär dock inom sig den glada medvetenheten och den orubbliga viljan att hon, vad som än händer, kommer att bemästra denna uppgift.

Ett storslaget, till frihet ämnat, politiskt oberoende folk, känner det som ett outhärdligt ok över sig när det blir ställt under ett litet trångsint politiskt styre och en onaturlig despot som tyranniskt och brutalt skändar och trycker ner det. Det tyska folket känner genom sin historia till tillräckligt av sådan fullständig godtycklighet och sådana inkompetenta härskare.

Stora tyska kämpar har gång på gång, med innerlighet och hat, kämpat emot sådant tyranni. Simpla diktaturer står alltid i motsats till folkets välgång. Men när en stor ledare träder fram med glödande entusiasm, järnhård energi och – med fast hand om så krävs – för folket tillbaka till sina egna livslagar, med all makt präglar folket med sin egen kraft och storhet, och åter öppnar för folket dess källa till lycka och välgång, då har denna mäktiga ledning ingenting att göra med tyranni. Det är en ledning till friheten, även om vägen dit ibland kan vara smärtsam för den enskilde. Endast småaktiga enstöringar, förstockade konservativa och korkade fanatiskt motvilliga människor kan uppfatta en stark ledning mot ett storslaget mål som skändning och tyranni.

Naturliga människor inordnar sig frivilligt i folkets stora, slutna och enhetliga marsch mot framtiden och uppfattar det som den finaste lycka att få följa en stor ledare. Små själar tror ibland att man kan eller måste imitera en stor politisk ledare. Vad som för honom är ett uttryck för kraft i överflöd verkar på dessa som löjlig uppblåsthet, vilket man inte gärna är beredd att följa. Vad som hos en genial ledare verkar som geniets medryckande entusiasm verkar hos imitatörerna som eländigt tvång. Vad som är frivilliga anhängare till en framstående ledare, blir servil underkastelse åt trångsynta härmare.

Politiska ledare som inte är jämbördiga med geniet kan bara bevara sina följares frihet och skydda dem från tyranner genom att själva visa att de inte är någon poserande imitatör utan en äkta följare till sin ledare, att de själva inte spelar ledare utan tjänar sina följare genom att visa vägen. Politisk frihet kommer alltid att vara en förutsättning för den sunda utvecklingen av krafterna hos ett stort folk. Det är därför mödan värt att varje tysk alltid kämpar för denna politiska frihet. Det är nödvändigt att sången om den politiska friheten ideligen sjungs.


  • Publicerad:
    2020-01-17 12:00