Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.
Brekerstaty.

Samvete och ära

Jacob Vullum jämför begreppen ”samvete” och ”ära” Hur fungerar begreppen i det moderna samhället? 

Greenpilled.com: Bemästra livet & Julrea!

ANNONS. Julrean är i sista minuten igång på Greenpilled.com, och man hinner dessutom lansera boken Bemästra livet innan sista leveransdatum före jul, men det är ont om tid!

Bemästra livet

KAPITEL 20. Att bemästra livet är en stor och komplicerad uppgift, men de som tagit till sig denna skrifts budskap har tagit de första stegen på vägen.

Uppoffring och avsägelse

KAPITEL 19. Att göra uppoffringar och avstå från saker är ofta nödvändigt och handlar inte om att hata livet, utan om att värna livet samt sträva framåt och uppåt.

Artighet

KAPITEL 18. Artighet är en viktig egenskap som visar mognad och får samspelet människor emellan att fungera friktionsfritt.

“Zucht” – tukt och avel

KAPITEL 17. God tukt och avel garanterar en sund själ i en sund kropp. Det tyska ordet för detta är ”Zucht”.

Renhet

KAPITEL 16. Renhet är inte bara ett yttre attribut, det är också ett inre karaktärsdrag.

Rättvisa

KAPITEL 15. Att vara rättvis är både komplicerat och viktigt. Ofta måste man vara hård mot såväl sig själv som andra för att vara rättvis.

Tapperhet

KAPITEL 14. Hela folket – män och kvinnor, unga och gamla – kan och bör vara tappra på sitt eget sätt.

Hjärtlig godhet

KAPITEL 13. Det är viktigt att agera godhjärtat mot sina kamrater. Att alltid försöka förstå, inspirera och hjälpa varandra.

Karaktärsstyrka

KAPITEL 12. Karaktärsstyrka ger disciplin och förmågan att leva balanserat och i harmoni med folkets natur.

Ödmjukhet

KAPITEL 11. Goda ledare och stora personer är ödmjuka mot sina folkkamrater och naturen.

Tålamod – att kunna vänta

KAPITEL 10. Tålamod och förmågan att kunna vänta utan att förlora beredskapen är viktiga egenskaper i många kritiska situationer.

Uthållighet

KAPITEL 9. Livet är en lång kamp och bara de uthålliga når sina mål.

Kärlekens kraft

KAPITEL 8. Kärleken skapar nytt liv och skänker kunskap. ”Sann visdom äger bara de som har en oändlig kärlek för livet.”

Förtroende

KAPITEL 7. Förtroende är viktigt. Både självförtroende och förtroendet mellan individerna i en gemenskap.

Tysk tro

KAPITEL 6. Tron på det egna folket och någon form av högre kraft kan vägleda folket in i framtiden.

Politisk frihet

KAPITEL 5. Politisk frihet är viktigt men kräver ett friskt och moget folk som kan hantera friheten, utan att spåra ur i anarkistiskt revolterande mot de naturliga hierarkierna och den sunda ordningen.

Inre frihet

KAPITEL 4. En människa med inre frihet står inte och faller utifrån yttre omständigheter eller andra människors nycker och infall.

Livsbejakande

KAPITEL 3. Att ha en positiv och livsbejakande inställning till tillvaron är viktigt.

Rörelse

KAPITEL 2. Livet innebär för den nordiska människan rörelse på alla plan.

Förpliktelse

KAPITEL 1. Förpliktelsen till folket, folkets natur och livets heliga lagar i stort är det som driver oss till att agera moraliskt och hedervärt.

Förord

LITTERATUR. Klockan tolv idag släpper Nordfront det första kapitlet till boken ”Bemästra livet” som vi har översatt från tyska. Här ger vi en kortfattad introduktion till boken och författaren.