Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Förord

Av Redaktionen, 2019-12-20
redaktionen@nordfront.se

LITTERATUR. Klockan tolv idag släpper Nordfront det första kapitlet till boken ”Bemästra livet” som vi har översatt från tyska. Boken är en uppföljare till ”Evig front” som vi översatte och publicerade förra året.

Foto: CC0.

Bemästra livet är en uppföljare till Evig front och publicerades 1941 på Nordland Verlag. Liksom Evig front syftar uppföljaren till att förmedla en positiv och nationalsocialistisk livssyn som gör det lättare att just bemästra livets alla stora och små utmaningar.

Man kan säga att föregångaren mer fokuserade på kultur och samhälle medan uppföljaren lite mer riktar sitt fokus åt individuella karaktärsdrag. Mycket i boken handlar om vikten av egenskaper som lojalitet, tålamod och karaktärsstyrka. För att ta några exempel så är ”Uthållighet”, ”Ödmjukhet”, ”Tapperhet”, ”Rättvisa” och ”Artighet” namn på fem av bokens kapitel.

-*-

Nordfront kommer att publicera ett kapitel i veckan från boken klockan 12:00 varje fredag. Målet är också att inom tio veckor ha tryckt en skrift bestående av både Evig front och Bemästra livet.

Redaktionen tackar alla kamrater som hjälpt till med översättningen av skriften!

-*-

Det ursprungliga tyska förordet
Livet, som Gudendomen skänkt oss, har vi inte fått som genom en lyckosam slump.

Vi är glada att vi själva får tillkämpa oss detta liv, att vi själva får gestalta våra dagar och år av vårt eget levnadsverk. I krig såväl som i fred gäller detta förpliktande krav för människorna. Ofta är därtill alla kraftinsatser och personlig hängivenhet till sista droppen nödvändiga för att i varje situation kunna bemästra livet.

För att förstärka den inre fronten blev följande tankar publicerade som söndagskrönikor 1940-1941 i Nationalsocialistiska Partikorrespondenten och Inre Fronten (WSK). Artikelserien, som publicerades under titeln ”Hjärtats front”, blev också återpublicerad i talrika tidningar i det Stortyska riket. Tankarna från skriften Evig Front fortsätter här i skriften Bemästra livet.

/Anton Holzner


  • Publicerad:
    2019-12-20 09:00