LITTERATUR. Klockan tolv idag släpper Nordfront det första kapitlet till boken ”Evig front” som vi har översatt från tyska. Här ger vi en kortfattad introduktion till boken och författaren.

Foto: CC0.

Evig front publicerades 1940 och består av 20 kapitel som ursprungligen publicerades som enskilda söndagskrönikor i Die Zeit (Tiden), en tyskspråkig tidning i Sudetenland (ett område befolkat av tyskar som uppgick i Tredje riket 1938 efter Münchenöverenskommelsen). Kapitlen är alltså kortfattade och lättlästa.

Trots det komprimerade formatet innehåller boken stora mängder visdom. Man kan säga att boken både beskriver den germanska folkkaraktären och lyfter fram de ideal som nationalsocialismen ville förstärka hos tyskarna. Större delen av bokens budskap är dock tid- och gränslöst och sträcker sig således bortom Tyskland och 1930-talet.

Varje kapitel avhandlar ett specifikt tema och ämnena varierar från religion till krig och begrepp som folkgemenskap, ära och glädje.

Bokens författare var pseudonymen Anton Holzner som även publicerade tre andra böcker i Tredje riket. Utgivare för alla Holzners böcker var Nordland Verlag, bokförlaget som drevs av SS och bland annat släppte de kända skrifterna Förfädernas stämmor och Vän döden.

-*-

Holzners riktiga namn var Albert Hartl. Efter att ha prästvigts 1929 kom Hartl sedermera att överge den katolska kyrkan för nationalsocialismen. Denna religiösa resa återspeglas också i Evig front där Hartl istället för traditionell kristendom förespråkar en livsbejakande och mer ödmjuk form av gudstro. Även efter kriget engagerade sig Hartl i en icke-kristen religiös rörelse som hade panteistisk inriktning.

Inom SS avancerade Hartl till graden Sturmbannführer och han gjorde karriär inom säkerhetstjänsten där han i ett tidigt skede fick arbeta med att bevaka ideologiskt suspekta grupper inom riket, vilket inkluderade katolska samhällsfiender.

-*-

Efter kriget blev Hartls böcker uppsatta på den sovjetiska listan över förbjuden litteratur. Sedan tidigare har böckerna dock funnits tillgängliga på engelska och nu släpps Evig front på svenska.

Nordfront kommer att publicera ett kapitel i veckan från boken klockan 12:00 varje fredag. Längre fram är det möjligt att boken släpps i tryckt format. Redaktionen tackar alla kamrater som hjälpt till med översättningen av skriften!


  • Publicerad:
    2018-06-29 09:00