Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.
Brekerstaty.

Samvete och ära

Jacob Vullum jämför begreppen ”samvete” och ”ära” Hur fungerar begreppen i det moderna samhället? 

Greenpilled.com: Bemästra livet & Julrea!

ANNONS. Julrean är i sista minuten igång på Greenpilled.com, och man hinner dessutom lansera boken Bemästra livet innan sista leveransdatum före jul, men det är ont om tid!

Evig front

KAPITEL 20. I det sista kapitlet summeras skriftens budskap på ett kärnfullt sätt.

Fanatism och saklighet

KAPITEL 19. ”Ingen mildhet, ingen medelmåttighet, inga halvmesyrer, ingen vacklan och inget ifrågasättande, inget käbbel och inget tvivel” – vi är fanatiker och kombinerar vår fanatism med saklighet.

Att leda människor

KAPITEL 18. Vad utmärker en god ledare? Hur skiljer sig det nordiska ledarskapet från andra former av ledarskap?

Om njutning

KAPITEL 17. Njutning som syftar till verklighetsflykt är ur nationalsocialistisk synvinkel problematisk. Syftet med njutning bör istället vara att förstärka verkligheten.

Kroppsvård

KAPITEL 16. Nationalsocialister har ett naturligt förhållningssätt till den egna kroppen.

Ensamhet

KAPITEL 15. Ibland måste man i ensamhet reflektera över sina handlingar och livet i stort.

Festivaler och firanden

KAPITEL 14. Fester och firanden är en naturlig del av livet. Här beskrivs tre olika kategorier av firanden som vårt folk firar.

Lidandet

KAPITEL 13. Lidande är en del av livet, men en nationalsocialist frossar inte i sitt lidande. Världen blir inte en bättre plats av att vi lider och tycker synd om oss själva, endast genom segerrik kamp kan vi skapa en bättre värld.

Om glädjen

KAPITEL 12. Nationalsocialismen är en livsbejakande världsåskådning som uppmuntrar sina anhängare till att känna glädje.

Vördnad

KAPITEL 11. Vad innebär det att känna vördnad? Och vad känner vi vördnad inför?

Hjältemod

KAPITEL 10. Hjälten gör mer än vad plikten kräver och inspirerar kamraterna i sin omgivning till segerrik kamp.

Skönhet

KAPITEL 9. Vad är kvinnlig skönhet? Vad är kvinnans viktigaste roll i samhället?

Soldatanda

KAPITEL 8. Soldatandan är fundamentet för nationens förmåga att försvara sig i en värld full av fiender.

Skuld och botgöring

KAPITEL 7. Då en människa felar uppstår en skuld som måste betalas genom botgöring.

Ära

KAPITEL 6. Heder och ära är viktiga begrepp för vårt folk. Hederskänslan kommer inifrån, från vårt blod, och ger oss en instinktiv förståelse för rätt och fel.

Ansvar

KAPITEL 5. Vårt folk tar ansvar för sina handlingar, det är för oss främmande att skylla på miljö och yttre omständigheter eller mänsklighetens svaga natur och bristande moral.

Lag och lydnad

KAPITEL 4. Lagar som tjänar folkgemenskapens intressen skall följas och dessa lagar står ofta i konflikt med de lagar och intressen som förs fram av övernationella sammanslutningar.

Gemenskap

KAPITEL 3. Vad är gemenskap? Varför behövs det och hur upprätthåller vi gemenskapen?

Nordisk gudstro

KAPITEL 2. De olika människorasernas skiftande världsåskådningar har gett upphov till olika religiösa övertygelser. Hur ser nordbons förhållande till det gudomliga ut?

Om meningen med livet

KAPITEL 1. Vad är meningen med livet? Vad vet vi om livet efter döden?

Förord

LITTERATUR. Klockan tolv idag släpper Nordfront det första kapitlet till boken ”Evig front” som vi har översatt från tyska. Här ger vi en kortfattad introduktion till boken och författaren.