KAPITEL 8. Kärleken skapar nytt liv och skänker kunskap. ”Sann visdom äger bara de som har en oändlig kärlek för livet.”

Det finns få saker i det mänskliga livet som är så innehållsrikt och ändå så förskräckligt tomt, så förtrollande känsligt men ändå så ofta utslitet, så högt upphöjt och ändå så ömkligt lågt som det vi kallar kärlek. Man måste gång på gång, i stunder präglade av stillhet, känna kärlekens stora ömhet och djup för att ana dess fulla kraft. De som inte förstår detta har slösat bort en väsentlig del av sina liv.

Kärlek ger kunskap. Det sägs ofta att kärleken förblindar. Man borde egentligen säga att förälskelse förblindar. Den som förirrar sig från djup kärlek till en orealistisk förälskelse, som ännu inte är mogen för äkta kärlek, kan gå vilse som en blind.

Äkta kärlek ger vetskap. Med förnuft kan man beräkna saker och lösa problem. Med förnuftet kan man till och med ingå ett politiskt avtal eller ett äktenskapsavtal. Men att se de slutliga sammanhangen, förstå ett människohjärta, begripa ett stort naturunder, känna de stora gudomliga krafterna – för att kunna få vetskap om allt detta krävs det att hjärtat är med, man måste vara genomstrålad av djup kärlek.

Den som vill uppnå fullständig kunskap, måste först besitta denna djupa kärlek. Sann visdom äger bara de som har en oändlig kärlek för livet. Bara de som ägnar sig helhjärtat åt problemen kan lösa vetenskapens och forskningens gåtor. Endast personer med ett hjärta som lyser för sina anhängare kan vara förstående och förståndiga lärare och ledare av människor. Visa människor, för vilka ödet har givit en speciell känsla för de mystiska sammanhangen i livet, är alltid människor fulla av kärlek.

Kärleken är skapande. Utifrån mannens kärlek till kvinnan växer ett nytt mänskligt liv. Ur flera släkters brinnande kärlek uppstår en ny generation för folket. Storslagna verk blir bara sprungna ur ett gripet hjärta. En skulptur full av liv, en djup dikt, en kraftfull eller innerlig musikalisk komposition kan bara skapas av en konstnär som brinner med en inre eld. Ofta finner dessa kreativa människor inte den fulla uppfyllelsen för sin passionerade kärlek. De är ibland i detta avseende fattiga på kärlek. Men de törstar efter kärlek. De är så kärleksfulla att de brister i sömmarna. Människor som innerst inne är kärlekslösa är aldrig skapande. Man undrar ofta över hur en viss människa kan ha denna outtömliga skaparkraft. Det är den gudomliga gåvan av hängiven kärlek.

Oändligt kreativ är den kärleksfulla modern, som med enkla medel förtrollar barnet under juletider med sagor om lycka och glädje, som högtidligt fyller sin familj med andligt djup från den uråldriga källan av naturens gåvor och folkets traditioner. Med outtömlig kraft kan kärleksfulla människor fylla varandra med lycka. Ett folk fyllt med en djup kärlek till blodet och hemlandet, till en stor idé och en stor ledare, kommer alltid att vara ett skapande folk.

Kärlekens kraft är en gudomlig kraft. Urgamla sagor talar gång på gång om att gudomligheten av kärlek och genom kärlek skapade det jordiska livet, att de gudomliga krafterna genom kärlek fyllde jorden.

Den som är uppfylld av kärlek känner gudomlighetens närhet på ett speciellt sätt. Den gudomliga glansen lyser från ögonen på människor som bär på en mycket stor kärlek inom sig, som med oändlig kärlek omfamnar en människa, sitt folk, ett verk, en idé. Och eftersom all kärlek är ett utflöde av gudomliga krafter så kräver all djup kärlek också en helig vördnad och finkänslighet. Gamla som unga bör på samma sätt bära med sig denna vördnad för kärleken i sina hjärtan.

Den tyska människans innerliga och djupa kärlek är känd över hela världen. Varje tysk människa bör alltid bära med sig, omhulda och utöka kärleken i sitt hjärta. Då kommer kärleken att bli ett evigt löfte från det tyska folkets outtömliga rikedom.


  • Publicerad:
    2020-02-07 12:00