KAPITEL 9. Livet är en lång kamp och bara de uthålliga når sina mål.

Tyskarna är kända över hela världen för sin seghet och uthållighet. Deras framgång på livets alla områden har de inte minst sin seghet att tacka för.

Uthålligheten sätter grundligheten främst. Den som ytligt flaxar runt kring livet, den som bara tar små smuttar av allting, den som bara brukar beröra problemen på ytan istället för att på allvar lösa dem, av sådana kan man inte heller förvänta sig fullständig hängivenhet, uthållighet och kämpaglöd när det gäller att utföra ett visst arbete eller lösa en särskild uppgift.

Bara den som helt och fullt ställer sig på posten som hon blivit hänvisad till, bara den som helhjärtat går in för sin livsuppgift, kan besitta kraften och envisheten att fortsätta hålla på med denna uppgift. Uthålligheten hämtar näring från en orubblig tro. Varhelst tvivel och misströstan får fäste, där kommer snart all motståndskraft att vittra sönder, där faller varje front, där kan det inte finnas någon uthållighet. Helig begeistring, glödande tro och fullständigt förtroende utgör fundamentet för envar till att förmå seg uthållighet i den hårdaste kamp, det tyngsta arbete, de bittraste prövningar för kropp, sinne och själ.

Kriget fordrar en uthållighet av järn. I vissa historiska fejder stod olika folk mot varandra i åratal som jämbördiga motståndare utan att nå ett avgörande. Den segaste motståndaren, den som hade bättre nerver och fastare uthållighet, tog slutligen hem segern. Inte sällan förlorade också under historiens gång den mäktigare och starkare motståndaren, eftersom inre fiender bröt ned hans kraft och tog ifrån honom hans uthållighet. Främjandet av en seg motståndskraft hör alltid till de nödvändigaste krigsförberedelserna. Det orubbliga befästandet av en härdad uthållighet för hela den yttre och inre fronten hör till de mest brådskande krigsuppgifterna.

Bitter hård uthållighet förlänger ofta arbetet. För den nordiska människan är arbetet ingen belastande förbannelse, men inte heller någon ytlig lek. Det är för henne något vackert och lockande, eftersom hon i arbetet ser en stor uppgift, som hon helt och fullt med hela sitt väsen hänger sig åt, i seg kamp kraftfullt tar itu med och segerrikt bemästrar. Den segaste uthållighet måste gruvarbetaren inneha, som gräver fram kol och metaller, och finmekanikern som utför det värdefullaste precisionsarbete. Hemarbetaren måste vara lika pålitlig med att ta itu med sitt arbete som fabriksarbetaren, kontorsarbetaren och byggnadsarbetaren. Bara genom denna orubbliga fasthet och ihärdighet kan arbetet föras till sin slutliga framgång. Stilla tapperhet av okuvlig uthållighet måste stå bakom arbetaren.

Stora verk av skapande karaktär blir ofta fantiserade om i ett gudabenådat ögonblick, men sedan förverkligade bara genom den segaste kamp, uppbådande av all kraft och ofta rent övermänsklig uthållighet. Dag och natt bär den skapande människan med sig sitt verk, både under stillhet och tumult i livet, är hon sysselsatt med sitt verk. Hon kan inte släppa det. Hon är så besatt av det, att hon bland sina nära och kära ofta verkar vara frånvarande, det är som om hon levde i en annan värld.

Historien bjuder på gripande och skakande exempel på denna den skapande människans sega uthållighet och beundransvärda varaktighet. Naturen själv visar människorna, att det nya livet, skapat i ett ögonblick, men först efter lång, stilla och tålamodskrävande tid blir fött. Genom nio långa månader tar modern hand om, sörjer för, skyddar och bär barnet i uppoffrande ihärdighet under sitt hjärta, ända tills dess att människans vackraste verk ser världens ljus. Allt kreativt arbete kan bara leda till ett färdigt och hyllat mästerverk genom uthållighet.

Människor och folk, som aldrig har misslyckats med sin uthållighet, är de egentliga segrarna i livet. De har rätten att vara uppriktigt stolta över denna seger. Uppfostran till uthållighet är en av de viktigaste beståndsdelarna i ungdomens fostran och i varje ledarskap.


  • Publicerad:
    2020-02-14 12:00