LITTERATUR Fransk bokförläggare berättar om de bokidéer Guillaume Faye aldrig hann förverkliga innan sin bortgång.

Under onsdagen publicerades en artikel på bokförlaget Arktos webbsida skriven av Daniel Conversano, Guillaume Fayes sista franska bokförläggare. I den beskrivs kort de bokidéer Faye aldrig hann förverkliga. Faye gick bort i cancer 2019 efter att ha skrivit boken Ethnic apocalypse – The coming European civil war, som blev hans sista som finns översatt till engelska. Men han hann också skriva klart en bok som än så länge bara finns på franska, vars titel är Nederland.

Conversano delger tre färdiga bokidéer som Faye ska ha haft. Den första handlade om att guida politiska krafter mot ett förbud mot islam som en nyckel för européer att återta sin civilisation. Den andra boken var riktad till kvinnor, ämnad att visa hur vänsterns idéer, som feminism, leder till ett olyckligt och onaturligt liv. Den tredje var det mest ambitiösa projektet, där han hade tänkt sig en fantasybok inspirerad av The Lord of the Rings för att engagera en ny, politiskt ointresserad, ung publik i kampen för den europeiska civilisationen.

Guillaume Faye är associerad med den franska Nya högern och skrev många böcker under sin författarkarriär, varav några kända titlar är Archeofuturism, Why we fight och Convergence of Catastrophes.