OPINION Att starta företag idag är problematiskt med våra åsikter. Men om detta kan övervinnas då tar vi som ideologi ett stort kliv framåt.

Den här artikeln är tillägnad de personer som känner att de tvunget vill jobba (löneslava) eller hålla på med företagsverksamhet.

Företagandets problematik

Företagande som nationalsocialist är försvårat då våra fiender förstår att de inte kan tillåta oss att bygga upp något som bevarar folket och den vita rasen. Därför stänger banker ned konton och media förmanar till företagsbojkotter genom hetskampanjer. Trakasseringskampanjer mot leverantörer eller underleverantörer förekommer självklart också. Detta stöds ideologiskt av marxisterna men även liberalerna som anser att sådana metoder är acceptabla för att konsumenten själv skall få välja om de vill stödja ett företag där ägaren har nationalsocialistiska åsikter.

Företagandet kommer även att begränsas av det faktum att storföretag använder sig av arbetskraft från tredje världen för att pressa ned priserna genom den låga lönesättningen i dessa länder. Detta gäller även företagande där man är strikt underleverantör och där det bara finns några stora företag som är så stora att de har råd att säga upp avtalet med ett nationalsocialistiskt företag direkt. Företagande där det är nödvändigt att vinna offentliga upphandlingar är också vanskligt.

Detta gör att det företagande som passar bäst är eget företagande där man tillverkar eller producerar saker själv. Det allra bästa är om man nischar sig så att man får ut så mycket som möjligt för så lite arbete som möjligt. Nischningen gör att du blir mer oumbärlig om det finns en marknad där man har mer överseende för olika politiska åskådningar. En svaghet i detta är om marknaden där man nischat sig skulle gå ned kraftigt. Därför är det bra om du har en nischad kompetens som kan ta dig ut i Europa. Där kan man passa på att träffa likasinnade nationella i andra länder och knyta samt upprätthålla kontakter. Jag hävdar att den judiska gruppen vunnit och vinner mycket på att de har små samhällen i varje europeiskt land. Detta vet också den nuvarande makten som allt mer börjar förhindra att nationella i Europa träffas när de reser över gränserna.

Det jag vill att ni tänker på är att ni skall börja arbeta för er själva eller gemensamt med andra likasinnade för ett högre mål. På det sättet överger ni tanken på att jobba för andra (ofta rasfientliga) företag.

Företaga ensam

Att företaga ensam med något kan innebära konsultverksamhet på heltid men det kan även innebära att man jobbar med en syssla på deltid. Vad du än håller på med är det viktigt att du har en målsättning med det du sysslar med och att du faktiskt tjänar pengar som du kan investera i eller bygga något annat för att tjäna ytterligare pengar. Att läsa på de mest basala principerna om företagande är ett måste. Hitta därför en bok och ta dig tiden att läsa den. En annan sak som är viktig är att du räknar på och planlägger din verksamhet. Slarvar man med detta så är det risk att man inte ser att man blöder pengar eller inte expanderar i tid. Du blir din egen lyckas smed och därmed är det viktigt att du inte ligger på latsidan, detta kan dock påverka din förmåga att bedriva kamp så målsättningen måste vara att du får in så mycket pengar för så lite jobb som möjligt. Alternativt att du planerar för att göra företaget stort. Därför är det viktigt att titta på vilken bransch som har framtidsutsikter. Det sista du vill bli är personen som satsade på videouthyrning i en era av streamingtjänster eller företaget som producerade skrivmaskiner när datorn kom.

Företaga gemensamt

En grupp nationella kan gå ihop med en lägre lönesättning i syftet att vinna marknadsandelar. Arbetarna måste då bita ihop lönemässigt men de har en anställningstrygghet. Globaliseringen som vi har nu pressar ned lönerna och det gör också invandringen, problemet är att vi tvingas leva under dessa förhållanden och anpassa oss, lönesättningen är en sådan sak. Det är tyvärr oundvikligt och kommer att ske mer och mer. Finanspolitiken idag jämfört med förr gör att en viss procentandel av människorna skall vara arbetslösa för att kontrollera inflationen. Detta är en fördel för storfinansen och företagare i allmänhet eftersom arbetarna slåss mot varandra om jobben. Detta gör att ett företag som tyvärr får ha låga löner men som kan ge jobb i tider av redan hög och mest troligt ännu högre arbetslöshet ändå kan konkurrera.

Ideologiskt måste denna skara människor göra upp med sina borgerliga behov att få ut några extra tusenlappar i månaden.

Jobb i allmänhet är något som är bra för en människas utveckling, det ger kunskaper och färdigheter som gör individen mer självständig. Men även trygghet, det är en trygghet att veta att om du kommer till oss så fixar vi jobb. I serien Hedebyborna så framställs detta väldigt kraftfullt då Socialdemokraterna i byn kunde förse alla med jobb. Detta måste också vara vår målsättning. För den som hamnar i klammeri med rättvisan, föräldrar eller något annat, de skall kunna känna att jobb, men även bostad finns åt dem. Finns detta så kommer kämparna orka kämpa mer.

Jobba enskilt

Om du ändå önskar att jobba enskilt för ett utomstående företag, då bör du ha drivkraften att få ut så mycket som möjligt för så lite arbete som möjligt. Du skall inte nöja dig med att jobba åtta timmar för 19 000 kronor. Du skall sträva efter att komma upp till den nivå där du börjar betala statlig skatt. Enligt mig så behöver man inte gå högre för du jobbar därefter ungefär varannan timme åt staten. Argumentera med chefer om att få ut mer ledighet istället för ökning av lönen. Då får du mer tid över till kampen och familjen. Tänk dock på att all form av arbete där du betalar skatt är i princip att du jobbar för de som vill förstöra ditt folk och din ras.