John Mearsheimer: Det kommer bli värre!

Professorn förutspår svårare tider Menar att västvärldens utrikespolitik är självdestruktiv.