VIDEO: Wagners judiske chef till attack mot militärledningen i Kreml

Använder döda soldater som rekvisita Ska lämna över kontrollen av Bachmut till reguljära armén.