Dagens datum 20 juni: Den 20 juni 1914 föddes Albrecht Brandi. Han tjänstgjorde i den tyska flottan som ubåtskapten och kom att bli en av krigets mest dekorerade soldater.

Brandi, Albrecht - Fregattenkapitän01Albrecht Brandi föddes den 20 juni 1914 i Dortmund. 1935 tog han värvning som officerskadett i den återupprättade tyska flottan. Under ett års tid fick han utbildning ombord kryssaren Karlsruhe. Efter utbildningen tjänstgjorde Brandi på diverse ytstridsfartyg och efter krigsutbrottet var han involverad i ubåtsjakt. Efter sin befordran till Oberleutnant zur See fick han befälet över minsveparen M1, där han tjänstgjorde fram till i april 1941 då han påbörjade sin träning till ubåtstjänst.

Ubåtsträningen pågick under 1 år, där han bland annat skolades in hos det berömde ubåtsesset Erich Topp på U-552. I april 1942 fick han befälet över en egen ubåt, en typ VIIC-båt med beteckningen U-617.

Albrecht Brandi & U-617 påbörjade sin första krigspatrull i augusti 1942. I september samma år sänkte Brandi sitt första fiendefartyg då han torpederade det lilla färö-flaggade fartyget Tor II.
Några veckor senare spårade Brandi upp en fientligt konvoj och från den sänkte han tre fientliga handelsfartyg, Athelsultan (8882 ton), Tennessee (2342 ton) och Roumanie (3563 ton).

Efter den framgångsrika första patrullen befordrades Albrecht Brandi vid återkomsten till kaptenlöjtnant i oktober 1942. Den andra krigspatrullen för Brandi planerades till krigsskådeplatsen i Medelhavet. I november 1942 påbörjades resan mot patrullområdet, färden kom att gå genom det av britterna mycket välbevakade Gibraltar sund.


Från filmen Das Boot

U-617 blev anfallna av flyg under genomfarten av sundet, men klarade sig oskadda och kunde påbörja sitt uppdrag. Ubåtskriget i Medelhavet var ett mycket annorlunda krig jämfört med patrulluppdragen i Nordatlanten. De brittiska flottstyrkorna i Medelhavet var mycket starka och utgjorde ett konstant hot mot de tyska förrådsskeppen som transporterade det livsviktiga underhållet till Afrikakåren.

Till skillnad mot andra u-båtskaptener avskräcktes inte Albrecht Brandi av brittiska örlogsfartyg. Vid ett tillfälle anföll han ett transportfartyg eskorterat av inte mindre än fem örlogsfartyg. Vid ett annat tillfälle anföll han det brittiska slagskeppet HMS Rodney som även det åtföljdes av en kraftig eskort.

Vid sin tredje patrull, i december 1942, sänkte Albrecht Brandi det brittiska örlogsfartyget HMS St. Issey samt två handelsskepp, Annitsa (4324 ton) och Harboe Jensen (1862 ton). Efter denna patrull tilldelades Albrecht Brandi Riddarkorset den 21 januari 1943.

Vid nästa patrull i februari samma år sänkte Brandi den brittiska minläggaren HMS Welshman utanför Maltas kust. Den brittiska minläggaren hade spelat en viktig roll i försvaret av Malta. Under samma patrull sänktes även handelsfartygen Corona (3264 ton) och Henrik (1350 ton).

Albrecht Brandi fick rykte om sig att aktivt söka upp brittiska örlogsfartyg och anfalla dem och i april 1943 tilldelades han eklöven till Riddarkorset.

Albrecht Brandi efter en av patrullerna med U-617

Albrecht Brandi efter en av patrullerna med U-617

Under sommaren 1943 fick Brandi i uppdrag att söka upp en stor brittisk slagstyrka, bestående av ett slagskepp och två hangarfartyg samt kraftig eskort. Brandi siktade fienden öster om Gibraltar i september 1943, då han fick in det brittiska hangarfartyget HMS Illustrious i sitt periskop. Brandi kom dock inte i skottläge på det stora hangarfartyget, utan fick istället nöja sig med att sänka jagaren HMS Puckeridge.

Efter sänkningen påbörjades en stor jakt efter Brandi, och några dagar senare anfölls U-617 av brittiskt bombflyg, luftvärnet på U-617 lyckades skjuta ned ett av de anfallande flygplanen men de andra fällde sin last av sjunkbomber och ubåten skadades svårt.

U-617 lyckades ta sig till den spanska kusten där man internerades av den spanska armén. På order av Karl Dönitz smugglades Brandi hem till Tyskland. I januari 1944 fick han befälet över en ny typ VIIC ubåt, U 380. Båten skadades dock svårt vid ett flyganfall och hann aldrig med någon patrull. I april samma år fick han befälet över U-967 av samma typ.

I maj det året gick U-967 ut på sin första patrull och sänkte då den amerikanska jagaren USS Fechteler. Efter återkomsten befordrades Albrecht Brandi till Korvettenkapitän och dekorerades samtidigt med svärden till Riddarkorset.

Vid nästa patrull blev Brandi svårt sjuk och evakuerades tillbaka till land. Efter han tillfrisknat gavs hans befälet över ubåtsförbandet som opererade på den finska krigsskådeplatsen. Under hans befäl sänkte förbandet ett stort antal fientliga fartyg och i november 1944 tilldelades Albrecht Brandi briljanterna till Riddarkorset och blev så en av 27 Brillantenträger under kriget, varav endast två i flottan.

De sista krigsmånaderna ägnade Brandi som befälhavare för det så kallade K-förbandet (Kleinkampfverbände der Kriegsmarine) som opererade med enmans-miniubåtar och små attackbåtar.

Under sin karriär sänkte Albrecht Brandi fientliga fartyg på sammanlagt 115 000 ton, fördelat på 20 handelsfartyg, tre kryssare och 12 jagare och minsvepare. Efter kriget arbetade Albrecht Brandi som arkitekt och han avled i stillhet i sitt hem i Dortmund den 6 januari 1966.


  • Publicerad:
    2014-06-20 12:42