För många är det uppenbart att den brittiska organisationen English Defence League går sionisternas ärenden. EDL är ledande inom counterjihad-rörelsen, som många menar är en rörelse som allierat sig med judar i kampen mot islam och för ”traditionella kristna värden”, de har hämtat sitt namn från den judiska terroristorganisationen Jewish Defence League och på deras demonstrationer syns ofta israeliska flaggor och budskap.

Ett mer tydligt beviset är kanske att de har en judisk avdelning i organisationen. Vid ett ledarskifte inom ”English Defence League – Jewish Division” skrev EDL följande i ett uttalande:

”…Det finns naturligvis fortfarande plats för judar inom EDL.Vi förväntar oss att James [Cohen] kommer kunna hjälpa oss att utveckla det goda arbete som vår judiska avdelning redan utfört […] Jewish Division kommer fortsätta sitt orubbliga stöd för staten Israel och dess ansträngningar att utbilda människor om varför stödet är så viktigt i den större kampen mot radikal islamism”.

En filmad intervju som lades upp på Youtube för några dagar sedan visar var Tommy Robinson, har sin egentliga lojalitet. EDL:s ledare bär nämligen en knapp på sin jacka med texten ”I Am A Zionist”. När han får frågan om denna knapp säger han att han anser att judar har utsatts för förföljelse och att denna förföljelse fortsätter än idag och att ”ingen talar för dem”. Efter detta svänger han något och säger att knappen är mer av ett humoristiskt inslag och en pik mot BNP:s partiledare Nick Griffin.

Nick Griffin, som annars visat på beröringsskräck inför frågor om judisk makt, skrev nyligen en rapport för BNP under rubriken ”What lies behind the English Defence League? – Neo-Cons, Ultra-Zionists and Their Useful Idiots”. Tommy Robinson anser att att Nick Griffin är rasist och nazist, vilket är något som Robinson ställer sig emot. Nationell.nu har vid ett flertal tillfällen rapporterat om hur EDL propagerar för mångkultur (fast utan islam) och att EDL utgör en judisk infiltration i vit nationalism.

Stormfront diskuteras huruvida allt detta egentligen är en nyhet då det anses som bevisat att EDL är en sionistisk infiltrationsrörelse där Tommy Robinson endast är en marionettdocka för judiska intressen. Signaturen Thulewarrior skriver följande: ”Problemet är att om vissa personer inte ser det skrivet med stora bokstäver, kommer de ändå inte tro på det. Nu kan de inte förneka det längre – EDL är ZDL.”


  • Publicerad:
    2012-09-23 20:41