DÖDSRUNA. Här nedan följer en dödsruna över den sydafrikanske kämpen Paul Kruger.

Paul Kruger, fotograferad av en Nordfront-journalist i samband med en konferens om situationen för Sydafrikas vita den 12 augusti i år.

Efter en livstid av outtröttlig tjänst i boernas ödeskamp trädde natten mot torsdagen, den 30 augusti, grundaren för Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK), Paul Kruger, slutligen in i de tystas led. Kruger avled i sömnen efter en tids sjukdom i cancer.

Kruger arbetade som statstjänsteman på utrikesdepartementet i Sydafrika under tidigt 90-tal. Han arbetade under flera år för systemet men då situationen i Sydafrika urartade allt mer tog Kruger beslutet att bedriva politik med andra medel än de som återfanns inom den statliga administrationen. Han tog värvning hos Piet ”Skiet” Rudolph i Orde Boervolk och deltog i den väpnade kampen mot det svarta rasistpartiet ANC. Kruger deltog bland annat under intåget i Bophuthatswana, där tre motståndsmän blev avrättade av militären.

Paul Kruger blev sedermera arresterad tillsammans med Piet Rudolph och riskerade livstid för deras revolutionära verksamhet. De båda frigavs emellertid i samband med den amnesti som Nelson Mandela utfärdade i syfte att frige fängslade svarta terrorister tillhörande ANC.

Fram till sin död arbetade Paul Kruger enträget för boernas frihet. Som ordförande i VVK arbetade Kruger för att uttömma de legala medlen för självständighet, med en given ambition att om målet inte kunde uppnås legalt kunna ta till mer resoluta metoder.

Kruger besökte nyligen Sverige och deltog den 12 augusti tillsammans med bland annat presidenten för den vita fristaten Orania, Carel Boshoff, på konferensen ”A Way Forward” i Stockholm. Hans föredrag spelades in och kan ses här:

Paul Kruger – närvarande!


  • Publicerad:
    2018-08-30 21:00