INRIKES. En rapport från Rikspolisstyrelsen visar att det finns stora brister gällande polisens utredningsarbete av våldtäkter. Endast 20 procent av alla anmälningar leder till åtal.

I en rapport från Rikspolisstyrelsen under måndagen framgår det att endast 20 procent av samtliga anmälda våldtäkter och våldtäktsförsök leder till åtal. Många spår som man får in skickas exempelvis inte på analys.

Eva Wettborg som är inspektör på länskriminalen i Stockholm kritiserar polisens arbete hårt.

— Det värsta är att vi inte skickar iväg de spår man säkrar för att se om det är någon känd gärningsman, säger Wettborg.

Författaren till rapporten, kommissarie Eva von Vogelsang, anser att polisens arbete med utredningar av anmälda sexualbrott är otillräcklig.

— Det är givetvis allvarligt att vi inte gör de åtgärder vi borde göra, säger Vogelsang.

Vogelsang säger även att effekten av det som kommit fram av rapporten är att antalet dömda är väldigt få.

— I slutändan får det effekten att det är färre ärenden som går till åtal, och att det inte är så många som döms, säger hon.

I Rikspolisstyrelsens rapport förslår man också en lång rad åtgärder i syfte att förbättra polisens utredningar. Till exempel handlar det om fler utbildningar, nationella rutiner för hur man ska hantera spår samt att polisens utredare ska arbeta mer i team. Man föreslår även att de kvinnor som utsatts för våldtäkt och som anmäler är skyldiga att begära ett målsägandebiträde.

Enligt advokaten Elisabeth Massi Fritz som har lång erfarenhet av våldtäktsfall kommer detta leda till fler domar.

— Jag tror det skulle betyda att fler skulle våga polisanmäla, fler skulle våga medverka och att vi skulle se fler fällande domar, säger Fritz.

Cirka 6 000 våldtäkter och våldtäktsförsök anmäls varje år i Sverige.

Källa:
Rapport: Polisens utredningar av våldtäkter brister


  • Publicerad:
    2014-10-20 23:15