Dagens datum 20 september: Denna dag år 1942 flögs FFVS J22 för första gången. Planet var unikt på så sätt att det utvecklades som ett nationellt projekt där allt material för tillverkningen skulle finnas inom landet och alla komponenter tillverkas i Sverige.

08397

Aluminium fick inte användas till J22 eftersom det var svårt att få tag på och det lilla man fick fram skulle gå till SAAB:s B17 och B18.  Det blev en konstruktion bestående av en stålrörsram som kläddes med björkfanér. Motorn skulle vara densamma som satt i J9 (Seversky Republic EP-106) som SFA var i full färd med att kopiera fastän man inte erhållit licensrätten formellt. Denna svenskbyggda motor skulle också SAAB B17 och B18 utrustas med. J22 blev världens då snabbaste jaktplan i förhållande till motorstyrkan.

Sverige hade beställt över 260 jakt- och lätta bombplan från USA, men bara ca 60 levererades innan det blev exportstopp. USA ville inte exportera krigsmateriel eftersom de behövde allt själva, speciellt efter Pearl Harbour och inför det stundande inträdet i andra världskriget. Det rådde nästan lite panik stämning inom Kungl. Flygförvaltningen då man inte fick tag i stridsflygplan från utlandet. SAAB kunde inte ta emot fler projekt, man hade nog med projektering och tillverkning av B17, B18 och J21. Flygförvaltningen beslöt då att sätta igång tillverkning i egen regi. Den nya enheten för flygplanstillverkning blev FFVS, eller Flygförvaltningens Flygverkstad i Stockholm.

j221

Flygingenjören Bo Lundberg var stationerad i USA som kontrollchef och ansvarig vid utvärderingen av de från Sverige beställda flygplanen. När det stod klart att vi inte skulle få alla beställda plan uppmanades Bo Lundberg av dåvarande översten Nils Söderberg (senare general) att skissa på ett svenskbyggt jaktplan. Söderberg var ansvarig för förhandlingar och köp av utländska jaktplan.

J22 med förare

J22 med förare

När Bo Lundberg återvände till Sverige i oktober 1940 hade han redan ett färdigt utkast till ett projekt han kallade P22. För att få fart på projektet och senare tillverkningen beslöts att sprida komponenttillverkningen till ett antal underleverantörer. Mer än 500 underleverantörer tillverkade cirka 12 000 av de 17 000 komponenterna som behövdes för J22. Det här blev en stor utmaning för svensk industri, men allt genomfördes mycket väl. Söderberg blev utnämnd till chef för hela utvecklingsarbetet och Bo Lundberg blev projektansvarig.

Twin Wasp STW C-3 motorerna som SFA höll på med dröjde och man var tvungen att finna andra lösningar. Man hade turen med sig, för Flygförvaltningen fick köpa originalmotorer från Frankrike genom Tysklands försorg. Dessa motorer skulle använts till ett franskbyggt plan men blev  beslagtagna av Tyskland som kunde sälja lite över 100 motorer till Sverige.

Klargöring på plattan, F10

Klargöring på plattan, F10

Av J22 tillverkades totalt 200 flygplan fördelade på följande: 2 prototyper, 141 st. J22A och 57 st. J22B. Skillnaden mellan modellerna A och B var endast beväpningen. A-modellen hade 2 st. 7,9mm kulsprutor m/22F, plus 2 st. 13,2mm automatkanoner m/39A. B-modellen hade 4 st. 13,2mm akan m/39A. Det fanns även under en kort tid en spaningsversion S22, men den avfördes efter kort tid då den inte lämpade sig för uppdraget och återställdes i ursprunglig jaktversion.

J22 avvecklades slutligen 1952 men hade under sin tid medverkat till att Sverige under slutet av kriget hade en flotta på toppmoderna och välbeväpnade jaktplan som ingav respekt utomlands. Vi började på den tiden bygga ut Flygvapnet till att bli det fjärde största och effektivaste i världen (Se: artikeln om J29 Tunnan).

J22 i luften.

J22 i luften.

En av Flygvapenmuseums J22:or.

En av Flygvapenmuseums J22:or.

Tekniska data:

Längd 7,8 m
Spännvidd 10,0 m
Höjd 3,6 m
Tomvikt 2020 kg
Max startvikt 2835 kg
Motor Pratt&Whitney STW C-3
Motoreffekt 1065 hk
Max hastighet 570 km/tim
Max räckvidd 1270 km
Max flyghöjd 9300 m
Max stigförmåga 6000 m på 12 min

 

j22

Källor:
Flygvapenmuseum i Linköping
Försvarsmakten
F10 Kamratförening
Arboga Elektronikhistoriska förening
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
Svenska vingar av Bo Widfeldt och Åke Hall

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-09-22.


  • Publicerad:
    2018-09-20 00:10