YTTRANDEFRIHET. Justitiekanslern bekräftar nu att det är lagligt att hylla Adolf Hitler, så alla yttrandefrihetshatare kan nu sluta anmäla hyllningar till Hitler.

Adolf Hitler-löpsedel

Någon tråkig yttrandefrihetshatare anmälde tydligen artikeln ”Hitlerfirande i Stockholm” som nyligen publicerades på Nordfront.

Nu har Justitiekanslern dock beslutat att inte inleda någon förundersökning, vilket bekräftar att det inte är olagligt att hylla Adolf Hitler.

Både texten och de censurerade bilderna i Nordfronts artikel anmäldes men friades. När det gäller texten konstaterar JK att texten handlade om socialpolitik och inte rasbiologi, varför det omöjligen kunde vara hets mot folkgrupp att hylla Hitler i det sammanhanget.

Tack vare anmälan har SvD bland annat citerat följande sanningar i sin artikel om anmälan:

All välfärd som vi idag tar för givet har vi Adolf Hitler och Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet att tacka för!

Saker som betald semester, sjukdomsersättning, barnbidrag och arbetslöshetsersättning existerade inte innan NSDAP införde det. Den svenska välfärdsstaten är direkt kopierad från NSDAP:s socialpolitiska program. När Hitler kom till makten 1933 så fanns det 7 miljoner arbetslösa i Tyskland. På fyra år besegrade Hitler hela arbetslösheten.

Källa:
Inte hets att hylla Hitler


  • Publicerad:
    2014-05-09 18:20