Dagens datum 22 april: Denna dag 1914 föddes Hans Baumann, en poet, musiker och författare som var verksam under Tredje rikets dagar.

Hans Baumann föddes i Bayern 1914 i en katolsk familj. Han var 19 år när Hitler tog makten och blev samma år medlem i NSDAP. Hans konstnärliga begåvning rönte snabbt uppmärksamhet hos de nya makthavarna och samma år började han arbeta inom Reichsjugendführung (Riksungdomsledningen), en organisation som översåg barn- och ungdomsverksamheten inom Jungvolk, Hitlerjugend och Bund Deutscher Mädel.

baumann1

Redan i tidig ålder började Baumann skapa musik och poesi. Under 1930-talet blev många av hans sånger mycket omtyckta, varav en av de mest populära var Es zittern die morschen Knochen, en sång som 1935 blev Riksarbetstjänstens officiella sång. Han skapade många sånger och marscher för Hitlerjugend. Men skapade även annat, som ballader och julmusik. Än idag är vissa av hans sånger mycket populära, som julsången Hohe Nacht der klaren Sterne:

1934 började han arbeta som folkskolelärare i Berlin och verkade samtidigt som journalist och kulturarbetare åt Reichsjugendführung. 1935 gick han med i SS och påbörjade samma år sin värnpliktstjänstgöring som varade i två år.

1939, när andra världskriget bröt ut, blev han soldat. Mestadels skulle han tjänstgöra som kompanichef för Propagandakompani 501 på östfronten. Under kriget fortsatte han skriva mycket poesi och komponera musik.

I oktober 1941 höll Baumann ett föredrag, Von den Bewährungen des Dichters, på de av Tredje riket organiserade Europäisches Dichtertreffen vilket var nationalsocialistiska kulturmöten där kända författare från olika delar av Europa träffades. Samma år fick han Dietrich Eckart-priset för sitt kulturarbete i nationalsocialismens anda.

När kriget tog slut hamnade Hans Baumann i krigsfångenskap. Efter krigsfångenskapen var det tidvis svårt för honom att verka på grund av hans nationalsocialistiska engagemang. Men trots detta blev han med tiden mycket framgångsrik som barnboksförfattare och mottog ett flertal litteraturpriser. Hans böcker kom att ges ut på över tjugo språk och en del av dem gavs även ut på svenska. Däribland: Faraonernas värld, Mischa och hans bröder : en björnberättelse, Vad är klockan jorden runt?, Columbus son, Guld och gudar i Peru, Mammutjägarnas grottor och Henrik Sjöfararens män.

Hans Baumann dog 7 november 1988.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-04-22.


  • Publicerad:
    2016-04-22 02:44