I juni lämnade Motståndsrörelsens kampgrupp i Hudiksvall in en JO-anmälan mot Migrationsverkets enhetschef i Söderhamn, Lars Ulander. Nu har JO delgivit sitt beslut i ärendet.

För att finna orsaken till anmälan måste vi gå tillbaka till slutet av mars. Lars Ulander lät sig då intervjuas av Hudiksvalls tidning angående det boende för ”ensamkommande flyktingbarn” som så småningom skulle komma att öppna på Svanbacken strandhotell i Delsbo. I intervjun berättade han att ett möte skulle komma att hållas för allmänheten i samband med öppnandet av flyktingboendet.

För att få reda på tid och plats för mötet initierade en av Motståndsrörelsens medlemmar i Hudiksvall kontakt med Lars Ulander genom att skicka ett mail till honom. Detta mail skickades den 22 april.

Veckorna gick och flyktingboendet öppnade, något svar från Lars Ulander hade inte dykt upp. Först långt senare, närmare bestämt den 11 juni, behagade Migrationsverkets enhetschef svara på mailen. Aktivisterna ansåg att det fanns anledning att tro att Lars Ulander medvetet underlåtit att besvara mailet i tid. På grund av detta beslutade Motståndsrörelsen i Hudiksvall att lämna in en JO-anmälan mot honom.

”Vi tror inte att JO-anmälan kommer att leda till någonting, men samtidigt är vi övertygade om att motståndet måste föras på alla fronter. Ifall vi har möjlighet att vända systemet mot sig självt så vill vi ta den chansen. Dessutom är det så att vi genom denna anmälan vill markera att vi inte accepterar vad som helst,” sade Marcus Andersson, som var den som lämnade in JO-anmälan, till Nordfront i samband med inlämnandet.

När JO i dagarna delgav sitt beslut i ärendet visade det sig, precis som förväntat, att anmälan inte skulle komma att leda till någon åtgärd från JO:s sida utöver att ”erinra Migrationsverket om innehållet i 4 § förvaltningslagen”, vilket i praktiken inte betyder någonting då Migrationsverket som myndighet förhoppningsvis redan är fullt medveten om innehållet i förvaltningslagen.

Anmälan har dock fyllt sitt syfte, den utgjorde en symbolisk markering och i och med den visade vi att vi inte accepterar att bli behandlade hur som helst samtidigt som Migrationsverkets hyckleri kommit till allmän kännedom.

 


  • Publicerad:
    2012-09-15 14:08