KRÖNIKA. Det är uppenbart vad Upsala Nya Tidning försöker sig på. Låt oss tala klarspråk om mötesstörarna, gammelmedia och varför dessa växelverkare nu är irriterade.

Mötesstörning vid tillståndsgiven demonstration.

Mötesstörning vid tillståndsgiven demonstration.

Mötesstörande är ett vänsterextremt signum

Faktum är att oppositionella svenskar alltid utsätts för angrepp vid tillståndsgivna demonstrationer:

Första steget är att mötesstörare startar en paraplygrupp i stil med ”Staden X mot rasism”. Därefter uppmanar de åsiktsfränder att ta sig till platsen för att störa den tillståndsgivna demonstrationen. Sådana uppmaningar sprids numera främst genom sociala medier, exempelvis Facebook. Innan Facebook fanns gjorde gammelmedia reportage där de intervjuade initiativtagare för att mobilisera mötesstörare till ”motdemonstrationer”.

Andra steget vet vi alla: de står och skriker, kastar kanske ägg eller pyroteknik och är hotfulla med mera. Polis upprättar en avspärrning inom vilken oppositionella svenskar får hålla torgmöte och runt denna samlas mötesstörare för seglivat orwellskt tvåminutershat. Mötena dränks i ljud från visselpipor och skrik och inte sällan flödar hatet över till handgemäng och slagsmål. Nyfikna svenskar kan inte ens höra vad talarna säger.

Tredje steget är att gammelmedia skriver något i stil med rubriken ”Bråkigt vid högerextrem demonstration” och brödtexten ”en person fördes till sjukhus efter slagsmål vid en högerextrem demonstration”. De döljer givetvis alltid det faktum att det varit mötesstörare som stått för våldet och oroligheterna. Tidigare då deras informationsmonopol inte var brutet var detta en extremt effektiv metod som lämnade oppositionella svenskar både verkningslösa, svartmålade och helt utan medel att försvara sig mot lögnerna.


KAMPEN I BILD har tidigare granskat den verklighet som oppositionella svenskar möter, se gärna inslaget.

Då mötesfriheten i andra länder inskränks för grupper som gammelmedia vill understödja — till exempel homolobbyn — så blir det ett jäkla liv över det. Samtidigt nämner de aldrig att Sverige har allvarliga problem med att vår grundlag systematiskt åsidosätts. De har med förtjusning blundat inför detta faktum i alla år och aldrig haft för avsikt att värna åsiktsfrihet i samhället.

Avhoppade syndikalister berättar

Människor som tidigare har befunnit sig i denna miljö har berättat att denna strategi är medveten och framtagen på samordningsmöten. Ofta är det syndikalister (SAC) som är drivande, något vi såg vid bråket i Uppsala (SAC) och Gävle (SUF, SAC:s ungdomsförbund). SAC:s medlemmar har även en tradition av att vara dubbelanslutna till Antifascistisk Aktion (AFA) och numera Revolutionära Fronten (RF). Förflyttningen från AFA till RF har skett eftersom många anser att AFA har ”svikit arbetaren”. Det handlar alltså om en medveten och systematisk inskränkning av svensk mötesfrihet som politiker, polis, säkerhetspolis och gammelmedia helt blundar för. Mötesfrihet är en rättighet som vi har tillskriven oss genom svensk grundlag. Vi ser detta angrepp på grundlagen både med egna ögon och känner numera även till bakomliggande strategi.

En tankeställare för syndikalister är ifall de tror att massinvandring leder till bättre villkor för den svenska arbetaren. De bör även fråga sig varför de plötsligt blivit till nyttiga idioter för globalister som ligger bakom denna arbetarfientliga utveckling i Europas länder. SAC om några borde ta strid mot massinvandring i och med att den leder till lönedumpning och sämre arbetsvillkor för svenska arbetare. Har det aldrig slagit dem att Karl Marx hade något gemensamt med bankiren Max Warburg som sponsrade bolsjevikrevolutionen i Ryssland?

Varför sponsrar bankirer en ”anti-kapitalistisk” ideologi ifall den inte varit till gagns för deras egna intressen? Och vad hade egentligen Karl Marx och bankiren Max Warburg båda gemensamt? Vad har dessa båda herrar även gemensamt med Federal Reserve, den Internationella Valutafonden och gammelmedia i Sverige? Det är frågor likt dessa som börjat gro i syndikalistens bakhuvud. Kuriosa är att medan denna artikel korrades så berättade en annan medarbetare att Motståndsrörelsen har ett kort i skjortärmen som kommer få ännu fler SAC-anslutna till att hitta hem.

Flygbladsutdelningar istället för demonstrationer

För att som oppositionell kunna bedriva offentlig politisk verksamhet — utan att komma i kontakt med mötesstörare — går det inte att ha sökt tillstånd på grund av ovanstående anledning. Svaret blir alltså att ha mindre och fullt lagliga flygbladsutdelningar där aktivister ofta kan ha tur att slippa störningar. Mötesstörarna är irriterade över att Motståndsrörelsen utnyttjar en rättighet som de förstnämnda ser som en självklarhet för sig själva.

I lördags försökte mötesstörare snabbmobilisera och angrep dessutom Motståndsrörelsens aktivister. Men det gick inte riktigt som de tänkt och nu inbillar de sig att våra aktivister gjort sig skyldiga till någon form av lagbrott. De kan inte förstå att vi har varit med i svängen förut och känner till alla trick som de har på handen. Och att vi fullständigt gjort slarvsylta av dem.

UNT.se försöker sätta koppel på Uppsala-polisen

Hitintills har Uppsala-polisens agerande varit gott. De har agerat lugnt och neutralt och följt svensk lagstiftning. De har även i efterhand stått emot de påtryckningar som de utsatts för. UNT.se:s mål är att få polisen till att agera repressivt mot flygbladsutdelningar (eftersom mötesstörare inte hinner mobilisera sig till sådana). UNT.se:s privata ägare vill alltså forma polisen till ett verktyg för repression.

Vem angriper vem? Och vem hade tagit sig till platsen för att söka bråk? Mötesstöraren som syns i filmen sitter med i SAC-Uppsalas styrelse.

För de som inte hängt med i svängarna kommer här några UNT-rubriker: ”Nu väntar vi på polisens svar”, ”Vad tänker polisen göra?”, ”Bara två poliser kvar när misshandeln skedde” och ”Polisen: Vi får inte censurera budskapet”. En av tidningens krönikörer menade även på att ”jag tror att många Uppsalabor väntar sig att polisen ändå inte låter detta ärende falla ned i högen märkt ’ingen åtgärd'”.

Som oppositionell kan man ju vända på steken och säga ”jag tror att många människor i hela Norden inte väntar sig att en liten utdöende lokalblaska ska kunna få svensk polis att annullera svensk grundlag”. Man kan även mena på att det är hög tid att svensk polis och säkerhetspolis istället tar svensk lagstiftning på allvar och lagför de våldsverkare som systematiskt angriper oppositionella svenskar i deras hem:

Brott mot medborgerlig frihet: 18 kap. Om högmålsbrott. 5 § Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år.”

Det återstår att se hur Uppsala-polisen kommer att agera då mötesstörarnas fiasko utreds. Kanske följer de svensk lagstiftning och ler i smyg nästa gång som råttorna på UNT.se ringer och flåsar i luren.


  • Publicerad:
    2013-08-17 10:24