Dagens datum 26 februari: Denna dag 1935 offentliggjordes skapandet av det nya tyska flygvapnet, Luftwaffe.

Med undertecknandet av Versaillefreden förband sig Tyskland att inte ha några militära flygstyrkor. 1926 bildades det civila flygbolaget Deutsche Luft Hansa, som kom att utgöra en “laglig” träningsplattform för blivande stridspiloter. Då regelrätt stridsträning inte kunde utföras med de civila flygplan man hade till hands, vände sig den tyska militären till Sovjetunionen. Mellan åren 1925-1933 drevs en flygstridsskola i Lipetsk där tyska piloterna kunde träna stridstekniker.

Hermann-Goering

Herman Göring

Efter det nationalsocialistiska maktövertagandet 1933 beslutades att bortse från Versaillefördragets restriktioner gällande stridskrafter. 26 februari 1935 togs beslutet att på nytt skapa ett tyskt flygvapen. Uppdraget att organisera det nya tyska flygvapnet tillföll Herman Göring, ett flygaress med 22 luftsegrar från det första världskriget. Till sin hjälp anlitade Göring Ernst Udet och Erhard Milch. Udet var en av Görings kollegor från Richthofens JG 1, där han hade vunnit 62 luftsegrar (näst bäst under WWI ). Erhard Milch hade bakgrund i armen, men hade varit med att bygga upp flera civila flygbolag.

Kondorlegionen
1936 utbröt det Spanska inbördeskriget. Den tyska statsledningen såg denna samling av kommunister, syndikalister och liberaler som ett hot och beslutade sig för att understödja den nationalistiska sidan i detta krig. Man bildade Kondorlegionen, som innehöll personal från både armén och flygvapnet. I strider med sina motståndare, som även inkluderade sovjetisk personal och utrustning, skaffade piloter och ledning för Luftwaffe sig viktiga kunskaper inför framtiden.

Kriget
Vid krigsutbrottet 1939 hade Luftwaffe ett tekniskt och taktiskt försprång gentemot sina fiender. Detta visade sig tydligt vid det polska fälttåget, där större delen av det polska flygvapnet förstördes under de första dygnen. Det franska fälttåget, ett drygt halvår senare, var styrkeläget något jämnare, i vart fall på pappret. Flygplansförlusterna blev dock betydligt större under denna kampanj, delvis beroende på att motståndet var jämnare och att dessa kunde utnyttja flygbaser i Storbritannien, så man kunde inte uppnå totalt flygherravälde.

Slaget om Storbritannien
Slaget om Storbritannien kännetecknades av det det helt kom att utkämpas av flygstridskrafter. Det brittiska Royal Airforce kom att vara den hårdaste motståndaren Luftwaffe hittills hade mött. Kampanjen kom att visa en del svagheter i Luftwaffes strategi, då man avsiktligt åsidosatt att utveckla ett tungt bombflyg för strategisk bombning. Luftwaffe led även stora förluster av välutbildade piloter, då dessa vid nedskjutning hamnade i fiendeland.

Operation Barbarossa
22 juni 1941 påbörjades det största fälttåget i militärhistorien. På den tyska sidan över två miljoner soldater och drygt 2000 stridsflygplan. Mot sig hade man den enorma röda armen, med över fem miljoner soldater och 35-40000 flygplan. Under det första dygnets strid förstördes ungefär 2000 sovjetiska flygplan. När 1941 hade gått till ända hade över 20000 sovjetiska flygplan förstörts.
Det tyska Luftwaffe behöll initiativet och övertaget i luften på östfronten ända fram till 1944. Det var under dessa år som över 100 tyska stridspiloter vann hundra eller fler luftsegrar.

Det sista krigsåret.
Under 1944 och 1945 började den fientliga numerära överlägsenheten att tydligt visa resultat. Luftwaffe var i kraftig numerär underlägsenhet och på grund av stora brister i drivmedelsförsörjningen blev försvaret av fäderneslandet lidande. En del framgångar kunde dock skönjas lokalt. Man blev även under denna tid först i världen som fick ett jetflygplan i operativ tjänst, Messerschmitt Me 262.

Luftwaffeprofiler
Under de 10 åren Luftwaffe var aktivt, kom man att nå sådana framgångar som än i denna dag inte har överträffats, och vissa av dem kommer förmodligen aldrig att kunna överträffas.

Först till 100 luftsegrar:
Werner Mölders – juli 1941. Luftsegrar totalt: 103
Först till 200 luftsegrar
Herman Graf – september 1942. Totalt antal luftsegrar: 212
Först till 300 luftsegrar
Erich Hartmann – augusti 1944. Totalt antal luftsegrar: 352

Jagdgeschwader 52 – Med 10 000 luftsegrar, den flygeskader som har flest luftsegrar i världshistorien. De tre flygaress med flest segrar någonsin, Erich Hartmann (352), Gerhard Barkhorn (301) och Günther Rall (275) var alla stationerade vid denna eskader. Alla segrar vanns med flygplanet Bf 109.

 

rudel_farbe

Hans Ulrich Rudel

Hans Ulrich Rudel
Den höst dekorerade tyska soldaten under kriget, utmärkelsen Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillianten, delades ut den enda gången till Rudel.

Hans Ulrich Rudel flög över 2500 stridsuppdrag, under dessa förstörde han bland annat: 1 slagskepp, 2 kryssare, 1 jagare, 4 pansartåg, 519 stridsvagnar, 150 artilleripjäser och 800 övriga fordon. Han vann även nio luftsegrar.

 

Några av de flygplan som användes av Luftwaffe

Ju 87 Stuka, som brukades av Hans Ulrich Rudel

Ju 87 Stuka, som brukades av Hans Ulrich Rudel

Ju 88, som användes som bombplan, nattjakt, torpedplan. m.m.

Ju 88, som användes som bombplan, nattjakt, torpedplan. m.m.

Messerschmitt Bf 109 som flögs av Erich Hartmann

Messerschmitt Bf 109, som flögs av Erich Hartmann

Focke Wulf FW 190, ett allsidigt flan som användes under senare delen av kriget.

Focke Wulf FW 190, ett allsidigt flygplanlan som användes under senare delen av kriget.

Messerschmitt Me 262, det första jetplanet i operativ tjänst.

Messerschmitt Me 262, det första jetplanet i operativ tjänst.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-02-26.


  • Publicerad:
    2019-02-26 00:00