FINLAND. Den så kallade terrorismforskaren Magnus Ranstorp har varit i Finland och talat om förbud mot organisationer som inte bekänner sig till den liberala demokratin.

Forskaren och ”experten” Magnus Ranstorp. Foto: Youtube.

Globalisten och aktive frimuraren Magnus Ranstorp har för Förvarshögskolans räkning hållit en gästföreläsning vid Åbo Akademi. I samband med detta intervjuades han av Yle där han välkomnade förbudet av Nordiska motståndsrörelsen i Finland och önskade ett förbud även i Sverige.

— NMR som organisation är jättestrukturerade, där Sverige är epicentret för organisationen. De är väldigt aktiva på det nordiska planet i att åka omkring och göra demonstrationer och försöka provocera, säger Ranstorp till Yle.

Vad Ranstorp menar med att Nordiska motståndsrörelsen ”försöker provocera” när organisationen bedriver politisk verksamhet är något han inte utvecklar närmare. Han talar också om att organisationen ”utövar våld” och ”vill avskaffa pressfriheten”.

– Det är en klar och tydlig signal från staten på att man inte accepterar en organisation som vill avskaffa demokratin, pressfriheten och som samtidigt utövar våld. Här har det finländska rättsväsendet satt en gräns. Såvitt jag förstår kommer NMR att överklaga den domen, så vi får se var det här landar någonstans.

Ranstorp påstår vidare i intervjun att Motståndsrörelsen hotar personer som inte längre vill vara aktiva i organisationen, något han inte heller belägger samtidigt som Yle inte ställer några kritiska frågor.

– De kommer att hota dig och komma efter dig. Du kommer att anses vara förrädare. Det här innebär att staten måste ha ett system där det kan finnas en bra och legitim avhopparverksamhet. Att individer kan hoppa av och lämna de här miljöerna på ett bra sätt.

Ranstorp beklagar sig även över att han hamnat på ett plakat med texten ”förbytare” under demonstrationen i Göteborg. Anledningen till detta ”hot” ska enligt Ranstorp ha varit att han benämnde bombdåden i Göteborg som ”solklara terroristhandlingar”. Mer troligt är kanske att han stämplade Nordiska motståndsrörelsen som en ”terrororganisation” trots att organisationen inte hade, vilket åklagaren i fallet också tydliggjorde, något med dåden att göra.

Ranstorp fungerar som en slags vakthund och nyttig idiot åt globalistiska intressen genom att utifrån sin roll som ”expert” kräva förbud av organisationer som hotar dessa intressen. Återkommande har dock Ranstorp gjort uttalanden och ställningstaganden som gör det svårt att ta honom på allvar som forskare, vilket lett till att han läxats upp av Dalapolisen och trollats av ”Putinmail”.

Källa:
Svensk terrorismforskare tror det är bra att Finland förbjudit Nordiska motståndsrörelsen


  • Publicerad:
    2018-11-14 13:40