MÅNGKULTUR. 61 syriska invandrarbarn var antingen gifta eller förlovade när de kom till Norge. Norska myndigheter befarar att antalet kommer att öka.

Fler och fler minderåriga invandrare är antingen gifta eller förlovade när de kommer till Norge. Detta visar en ny undersökning som genomförts av Utlänningsverket (UDI). Myndigheten befarar att antalet kommer att öka i framtiden.

Undersökningen omfattar perioden 1 januari 2015 till 1 februari 2016. Under denna period registrerades 61 minderåriga flickor och pojkar som antingen gifta eller förlovade när de ansökte om asyl i Norge. Cirka 50 procent av fallen uppges vara så kallade tvångsäktenskap. Hur pass ”frivilliga” de andra äktenskapen var framkommer dock inte.

Majoriteten av fallen gällde flickebarn men två fall där det handlade om pojkar registrerades. Flera av flickorna hade även barn eller var gravida när de kom till Norge.

UDI uppger också att 93 procent av invandrarna kommer till Norge utan identiteshandlingar, något som försvårar myndighetens arbete med att kunna kartlägga antalet gifta barn.

Källa:
Mange barnebruder blant syriske innvandrere


  • Publicerad:
    2016-10-31 10:40