INSÄNDARE. En ”nationell gräsrot” har reagerat på en krönika av Mats Dagerlind publicerad i dag på nättidningen Samnytt, eftersom krönikan är späckad med de vanliga lögnerna om Nordiska motståndsrörelsen.

Mats Dagerlind

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Mats Dagerlinds krönika på Samnytt den 17 januari tar avstamp i Centerns partiledare Annie Lööfs krav på att en ny svensk regering inte får ge ”extremistpartierna” Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet inflytande över den kommande politiken.

Som svar på Lööfs krav har Socialdemokraternas (S) ledare Stefan Löfven sagt att det är ”befängt” att jämföra de partierna med varandra.

Dagerlind anser att det inte bara är så att Vänsterpartiet är ett långt värre parti än Sverigedemokraterna, utan även värre än vad Nordiska motståndsrörelsen är, och Motståndsrörelsen är mer än illa nog, enligt honom.

Öppet brev
Jag har skrivit ett brev till Mats Dagerlind på Samnytt för att bemöta felaktigheterna och valt att även skicka korrigeringarna som denna insändare till Nordfront.

Jag är ingen talesperson för Nordiska motståndsrörelsen, men jag kan inte undgå att notera en del faktafel i Dagerlinds artikel.

Mats Dagerlind upprepar en retorik som han förmodligen har hjärntvättats med vilket är beklagligt. Medier Dagerlind nämner i sin krönika behandlar om möjligt Nordiska motståndsrörelsen ännu sämre än hur de behandlar SD. Det gäller inte minst Dagens Nyheter. En vaken person skulle insett det och gått till källan för att faktakolla innan man skriver en artikel där motståndarnas lögner inplanteras.

Jag vill uppmana Dagerlind att läsa ”Vår Väg”, där Nordiska motståndsrörelsens politik beskrivs i detalj.

Länk till Punkt 1: https://www.nordfront.se/var-vag-punkt-1.smr
Länkar till resterande åtta punkter finns på sidan ifråga.

Det går inte att avskaffa en demokrati som inte finns
Dagerlind skriver att Nordiska motståndsrörelsen vill avskaffa ”demokratin”. Det är inte sant, om man med ”demokrati” avser ”folkstyre”.

I begreppet ”demokrati” har inlemmats en mängd saker som inte har med folkstyre att göra, t.ex. ”allas lika värde”. Enligt doktrinen ”allas lika värde” vill de som just nu styr vårt land att alla ska ha lika stor rätt till vårt fosterland och välfärden här som vem som helst i hela världen som just anlänt. Detta är bara ett av många exempel och något som i slutänden leder till folkmord på och utrotning av de etniska svenskarna på grund av undanträngningseffekter och annat.

Vi har heller inte nu demokrati i landet. Som Dagerlind kanske har noterat får vi samma kulturmarxism oavsett vad vi röstar på. Sverige är i mina ögon en demokratur, på gränsen till diktatur.

Nordiska motståndsrörelsen vill införa ett reellt och verkligt folkstyre, men de vill inte ha den moderna liberala ”demokratin”. Så att bara nämna att de vill avskaffa ”demokratin” och att inte nämna att de vill införa reellt ”folkstyre” kan förstås missförstås som i att de önskar införa ett totalitärt styre. Men det var kanske Dagerlinds avsikt att spä på lögnen och svärta ner Motståndsrörelsen?

Lögnaktiga påståenden om historiska och kommande judeutrotningar
Dagerlind skriver även att Nordiska motståndsrörelsen vill ”utrota judarna”. Det är fruktansvärt illa skrivet av honom, och är en ren lögn. Det finns inte med på något sätt i Nordiska motståndsrörelsens politik och Dagerlind har då inte bara svalt hela propagandalögnen från Nordiska motståndsrörelsens fiender, utan hjälper gemensamma fiender genom att upprepa lögnen i en vitt spridd artikel. Dagerlind borde inse det omoraliska i att ljuga och det etiskt tvivelaktiga i att sprida lögner och ägna sig åt förtal.

Om Dagerlind är intresserad av historia, och då menar jag inte andra världskrigets segrarmakts propaganda där de rättfärdigar krigsbrott som terrorbombningar mot civila och där de har torterat personer att ”erkänna” vissa påhittade förbrytelser etcetera, rekommenderar jag Dagerlind att se följande dokumentärer:

Vill dock varna tittare för att de kan få hela sin världsbild kullkastad. Vi har i hundra år matats med en falsk historieskrivning i skolan, i Hollywoods filmer, från nöjesindustrin samt media likt dagstidningar och public service. För att finna den verkliga sanningen om skeendena som lett fram till dagens läge, måste med med öppet sinne leta bland ”alternativa media” (kanske inte Samnytt då…)  och ”alternativa källor”.

Läs gärna denna bok: En tom säck kan inte stå av Lars Adelskough.

Googla gärna ”Kalergiplanen” och ”Sion vises protokoll”.

Sann mångfald förutsätter att alla raser får leva på sina egna villkor
Så som jag uppfattat Nordiska motståndsrörelsen så vill de inte utrota något folk. De vill tvärtom ha verklig mångfald. Verklig mångfald innebär att bevara de raser som finns idag, det vill säga att avstå från att utrota den vita rasen. Nordiska motståndsrörelsen vill bevara vårt folk och vår kultur.

Att i dagens kulturmarxistiska samhälle hävda att det finns raser och ännu värre, att man är för att bevara den vita rasen och den nordiska kulturen, får varje ”sann” värdegrundsivrare att riskera hjärtattack och härdsmälta. Mats Dagerlind har själv tydligen svalt hela värdegrunden, vilket gör att han anser att han med rätta kan kasta invektiv på ett parti som vill bevara vår vita ras, vårt nordiska folk, gemenskap och vår nordiska kultur.

Att Nordiska motståndsrörelsen stigmatiseras så hårt beror på att de är den enda verkliga oppositionen. SD har blivit ett tandlöst parti som äter sig feta vid köttgrytorna hellre än att sticka ut. Varför var det, som exempel, så tyst från dem när det gällde Global Compact för FN-organiserad global migration?

/Nationell gräsrot

Källa:
Nej, Vänsterpartiet kan verkligen inte jämföras med Sverigedemokraterna


  • Publicerad:
    2019-01-17 14:05