Migrationsverket skriver nu upp prognoserna för hur många asylsökande som väntas komma till Sverige i år och under nästkommande år. På Migrationsverkets hemsida står det:

”Migrationsverket höjer prognosen för antalet nya asylsökande från 34 000 till 38 000 i år, och från 33 000 till 41 000 nästa år. Den förväntade ökningen, som domineras av asylsökande från Syrien, Afghanistan och Somalia, ställer nya krav på hela systemet för mottagande, bosättning, etableringsinsatser och kommunala åtgärder.”

I den nya prognosen skrivs även prognosen för ”ensamkommande flyktingbarn” upp och Sverige kan nu se fram emot nya rekordår vad gäller ”ensamkommande flyktingbarn”. Överlag så kommer Migrationsverket tvingas hantera större grupper av ayslsökare än någonsin tidigare under 2000-talet. Under en tvåårsperiod kommer Migrationsverket behöva hantera omrking 40 000 nya asylärenden per år. ”Det är väldigt viktigt att samtliga samhällsaktörer nu tar sitt ansvar så att alla asylsökande får ett värdigt mottagande, och att de personer som uppfyller lagstiftningens krav för uppehållstillstånd ges förutsättningar för en snabb etablering i det svenska samhället”, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Eftersom asylsökande från Syrien, Afghanistan och Somalia är de som förutspås öka mest kommer även många uppehållstillstånd att beviljas, då den nuvarande lagstiftningen är utformad på så sätt att personer från dessa områden är berättigade till det.

Då Migrationsverket redan har svårt att placera ut alla asylsökare och ensamkommande flyktingbarn, efterfrågar generaldirektör Anders Danielsson ”ytterligare åtgärder” för att förhindra att problemet förvärras. Vad Danielsson tycker om åtgärden ”stäng Sveriges gränser” är okänt, men förmodligen ogillar han den åtgärden eftersom den skulle göra honom arbetslös.


  • Publicerad:
    2012-07-31 14:14