SVERIGE. Kriget i Syrien har lett till större flyktingströmmar till Sverige än någonsin under 2000-talet. Enligt en färsk prognos från Migrationsverket kommer strömmarna bli större än väntat. Även så kallade ensamkommande flyktingbarn beräknas öka i antal.

Kriget i Syrien har medfört en kraftig ökning i antalet flyktingar som söker sig till bland annat Sverige. I Migrationsverkets senaste prognos har antalet beräknade flyktingar höjts från 45 000 till 56 000. År 2014 kan antalet bli så högt som 69 000.

Under september i år kom det i snitt in 1 800 asylansökningar per vecka i Sverige, alltså cirka 7 200 under hela september. I mottagningssystemet finns för närvarande 48 000 personer inskrivna, dock uppskattas antalet inskrivna i Migrationsverkets boenden fördubblas från 7 800 till 15 900 – personer utan uppehållstillstånd ej inräknade.

Antalet så kallade ensamkommande flyktingbarn beräknas till 3 900 i år och 4 100 nästa år, inte minst från det allt otryggare Afghanistan. En grupp som utmärker sig i prognosen är somaliska flyktingar, som uppskattas minska i antal.

Källa:
Syrienkonflikten leder till fler asylsökande


  • Publicerad:
    2013-10-24 22:00