INRIKES. Allt fler HBT-specialister kommer att internutbildas av Migrationsverket. Dessa specialister kommer att hjälpa till i ärenden där den asylsökande påstår sig vara en HBT-person.

Efter politiska och massmediala påtryckningar hörsammar nu Migrationsverket kritiken och intensifierar de interna utbildningarna av så kallade HBT-specialister. Normala asylärenden kräver två handläggare som fattar beslut, men om den asylsökande påstår sig vara en HBT-person kommer nu en tredje att behövas som genomgått HBT-utbildningen. I Malmö har redan ett 50-tal hunnit utbildas.

Huruvida en asylsökande verkligen är HBT eller inte får inte kontrolleras närmare än vad den asylsökande själv uppger. Enligt Helene Sjövall, expert inom asylprövning på Migrationsverket och HBT-specialist i Malmö, räcker det med att ”göra det sannolikt” att en asylsökande är HBT. Vad ”göra det sannolikt” innebär eller hur det görs framgår dock inte.

Migrationsverket uppger att man inte kommer att föra statistik över hur många asylsökande som påstår sig vara HBT men meddelar samtidigt att man kommer att göra en stor utvärdering och satsning på HBT-området.

Källa:
Migrationsverket satsar på asylsökande HBT-folk – Stora resurser avsätts


  • Publicerad:
    2014-01-13 22:05