INRIKES. Ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet har skrivit en gemensam motion till riksdagen i vilken man vill avskaffa monarkin. Anledningen är att man anser monarkin vara från ”en odemokratisk tid”.

Senast monarkin reformerades i Sverige var 1 januari 1971 och sedan dess har statschefsämbetet endast varit av ceremoniell och representativ art, utan befogenheter vad beträffar riksstyrelsen. Nu vill Yasmine Larsson (S), Maria Weimer (FP), Niclas Malmberg (MP) och Mia Sydow Mölleby (V) avskaffa monarkin helt. I motionen som de har lämnat in till Sveries riksdag står det följande att läsa:

Vi i Sverige har länge kämpat för jämlikhet och det har skapat ett samhälle där framgång bygger på individens egna meriter snarare än på privilegier och släktskap. Vårt statsskick innebär dock fortfarande att landets högsta offentliga ämbete, det som statschef, går i arv inom en utvald familj. Monarkin går inte att förena med demokrati, jämlikhet och medborgerliga rättigheter. Vi menar att rätten att representera Sverige inte ska kunna ärvas. Den kan enbart ges genom demokratiska processer.

Yamsmine Larssons (S) inställning grundar sig i att hon anser monarkin vara från en odemokratisk tid:

— Monarkin är en kvarleva från en tid då Sverige inte var en demokrati. Den står för en ytterst förlegad syn på att en familj i Sverige anses vara högre uppsatt och mer värd än alla andra. Därför är det glädjande att se att allt fler människor nu engagerar sig i frågan och aktivt tar ställning för ett demokratiskt, jämlikt och modernt statsskick. Att det nu dessutom läggs en flerpartimotion för republik i Sveriges Riksdag är en rörelse i tiden.

Källa:
Historiska motionen: ”Avskaffa monarkin”


  • Publicerad:
    2015-10-07 01:55