STOCKHOLM. Igår arrangerade Nordisk Ungdom ett fackeltåg för att hedra Karl XII på dennes dödsdag. Motståndsrörelsen deltog och skärmytslingar uppstod med rödingar och polis.

Då Nordisk Ungdom på förhand hade kommunicerat att samtliga patrioter och nationalister var välkomna oavsett organisationstillhörighet valde ett fyrtiotal medlemmar och aktivister från Nordiska motståndsrörelsens första näste att sluta upp vid den utlysta samlingsplatsen i Humlegården för att delta i fackeltåget och ära minnet av den siste svenske krigarkungen och dennes Karoliner.

På samlingsplatsen gavs informationen till de närmare 150 deltagarna, Motståndsrörelsens delegation inräknad, att eventuella motdemonstranter skulle ignoreras – att man skulle låta de hållas. Tåget skulle ta smädelser och stryk, men inte slå tillbaka. Karolinerandan skulle hedras med offerkofta istället för med styrka.

Poliskommenderingen var extremt tunn, speciellt i jämförelse med hur det brukar se ut under Nordiska motståndsrörelsens demonstrationer. Det fanns heller ingen säkerhetspersonal alls från Nordisk Ungdom på plats, bortsett från en mindre gruppering av framförallt åldringar som var funktionärer.

Hela marschvägen gick lugnt till väga fram tills att tåget anlänt till slutdestinationen vid Karl XII-statyn i Kungsträdgården. Här väntade närmare 100 högljudda vänsterextremister med marxistiska banderoller.

Motståndsrörelsens aktivister tog medvetet en plats närmre den röda pöbeln, lite vid sidan av där Nordisk Ungdoms representanter ställde upp. Detta visade sig vara klokt då vänsterextremisterna så småningom tog sig mod och började kasta så kallade bangers mot de nationella. Detta besvarades resolut av Motståndsrörelsen som gjorde ett enhetligt motangrepp. En del av demonstrationsdeltagarna som inte uppenbart tillhörde Nordisk Ungdom valde att göra gemensam sak med Motståndsrörelsens aktivister. Det samlade motangreppet fick den röda pöbeln att både tystna och backa.

En representant från Nordisk Ungdom fördömde Motståndsrörelsens motangrepp och skrek ut i megafon ”Vad håller ni på med? Vad gör ni ens här?”. Detta trots att de alltså inte själva hade någon vaktstyrka och att det mycket troligt fanns för lite poliser på plats för att ha kunnat stoppa ”antifascisterna”. Nordisk Ungdoms plan, som de gått ut med på samlingsplatsen, var ju som bekant att ta emot, men inte ge tillbaka. Andra kinden skulle vändas till.

Under motangreppet gick polisen till anfall mot Motståndsrörelsen med pepparspray och batonger. En del skärmytslingar utbröt, men utan några värre skador. Samtliga nationella som deltagit i motangreppet kunde ta sig tillbaka till Karl XII-statyn utan att gripas.

På tryggt avstånd började vänsterextremisterna skräna lite igen. Det skulle dock inte bli långvarigt då det kort här efter dök upp en grupp autonoma nationella bakom rödingarna och fick flertalet av dessa på flykt. Två ur detta gäng med nationella greps och resterande kunde ansluta till Karl XII-statyn där representanter för Nordisk Ungdom börjat hålla tal.

Härefter lyste vänstern i stort med sin frånvaro och tystnad. Efter att ha lyssnat på talen en stund valde delegationen från Motståndsrörelsen att avvika från platsen. Såväl den nationella gruppering som anslutit i efterhand som vissa av de som understött motangreppet valde att följa med Motståndsrörelsens aktivister från platsen.

En kommendering av poliser följde efter sällskapet. Till tunnelbanan, ombord på vagnen och efter att det nationella sällskapet gått av. För att skaka av sig de efterhängsna poliserna valde man att gå mot ett skogsparti. Där gatubelysningen upphörde valde poliserna att stanna. Motståndsrörelsen hjälpte sen några av de nationella som inte var anslutna att ta sig säkert hem innan de själva begav sig hemåt.

Nordisk Ungdom tar avstånd
Under gårdagen skrev Nordisk Ungdom på en av sina hemsidor angående motangreppet mot den angripande vänsterpöbeln: ”Denna typ av ordningsstörning är givetvis inte acceptabel och vi kommer i fortsättningen att avvisa alla element som kan tänkas att störa ordningen i fortsättningen på våra manifestationer.”

Detta uttalande blir extra anmärkningsvärt då mer än en tredjedel av deltagarna bestod av Motståndsrörelsens medlemmar och de andra nationella som deltog i dessa ”ordningsstörningar” och att Nordisk Ungdom i samma artikel stoltserade med att fackeltåget var det största 30 november-tåget sen år 2005.

Denna artikel får avslutas med en retorisk fråga. Hur annorlunda hade Sveriges historia sett ut om Karl XII och karolinerna vänt andra kinden till istället för att angripa rikets fiender?!


  • Publicerad:
    2018-12-01 12:15