KOMMENTAR. Martin Saxlind kommenterar här massinvandringsvansinnet och den folkliga vrede som politikerna i Spånga mötte på ett informationsmöte inför öppnandet av ett nytt asylboende.

Den 14 april hölls ett informationsmöte om ett tilltänkt asylboende i Spånga. Tanken är att boendet ska öppnas väldigt nära en skola, vilket retat upp lokalbefolkningen.

På informationsmötet, som kan ses i filmen här ovan, stod politiker och tjänstemän svarslösa. Politikerna satt med tomma blickar och såg obekväma ut när publiken öste kritiska frågor över dem.

En tjänsteman hävdade att det aldrig varit problem på deras boenden men att även personalen var orolig och att dygnet runt-bevakning av väktare skulle vara möjlig. Detta stillade inte publikens oro utan ledde till att en person påpekade det motsägelsefulla i att påstå att boendet inte utgör en säkerhetsrisk men ändå kan komma att behöva bevakas av väktare.

Awad Hersi (MP), ordförande för stadsdelsnämnden, kunde inte svara på en enda av de frågor han fick utan duckade frågorna och svamlade om att kommunen måste ta ansvar för Sveriges invandringspolitik. Detta uppskattades inte heller av publiken som avbröt honom och kallade honom för idiot. När Hersi menade att frågestunden var över protesterade publiken genom burop. Någon verkar även ha påpekat ordförandens hudfärg och olämpligheten i att en sådan som han är med och bestämmer över en svensk kommuns invandringspolitik, en svensk politiker eller tjänsteman började nämligen skrika upprört om rasism och peka på en person uppe på läktaren.

Awad Hersi.

Awad Hersi.

Den enda politikern som lyckades lugna ner stämningen något under mötet var en moderat som menade att hans parti ville placera ut asylsökarna på ett annat ställe. Moderaten var dock upprörd å sina politikerkollegors vägnar och menade att publiken betedde sig odemokratiskt när de krävde svar på frågor och hade ett tonfall som inte föll politikern i smaken. Folkföraktet lyste också igenom när moderaten påpekade att om han hade varit ansvarig för mötet så hade han sett till att få en av kritikerna i publiken utkastad från mötet. Vidare försvarade moderaten Sveriges extrema invandringspolitik och höll med Hersi om att kommunen måste ”ta ansvar” även om han var emot det här specifika boendet.

Det som är verkligt slående när man tittar på filmen från mötet är hur politikerna förlorat det moraliska övertaget och hur defensiva de blir när de möts av genuin ilska från ett antal svenskar som inte låter sig luras av tomt politikerprat. Ett möte som detta kan politikerna i Spånga säkert skaka av sig, men skulle de möta ett lika kompakt folkligt motstånd som på mötet i torsdags på varje möte de har, då hade nog samtliga av politikerna kastat in handduken och lämnat politiken.

Tyvärr verkar alltför många ännu anse att så länge massinvandringen inte drabbar deras närområde, så är den inte ett problem. Men om inte du vill leva mångkulturellt borde väl ingen annan tvingas att göra det heller? Om asylboenden är ett problem på din ort så är väl asylboenden problem på en annan ort också?

Så länge det ser ut så här i Europa och Sverige har en liberal invandringspolitik kommer mångkulturen förr eller senare till alla bostadsområden i Sverige.

Så länge det ser ut så här i Europa och Sverige har en liberal invandringspolitik kommer mångkulturen förr eller senare till alla bostadsområden i Sverige.

Det räcker inte att säga nej lokalt på ett möte, massinvandringen måste bekämpas överallt och hela tiden.

Sverige är det svenska folkets stat och har inget ”ansvar” för några andra människor än svenskarna. Ingen av de människor som Sverige påstås vara skyldiga att släppa in och ”ta ansvar” för är flyktingar enligt ordets rätta mening. Inget land i Sveriges närområde befinner sig i krig, vilket skulle kunna tvinga människor att tillfälligt fly till Sverige. Människorna som kommer till Sverige må i vissa fall verkligen ha flytt från krig i sina hemländer, men den riktiga flykten upphör när de hamnat i ett säkert land. När t.ex. stora mängder syrier tar sig hela vägen till Sverige är det inte en flykt från Syrien utan en folkvandring till Sverige.

no war refugees

Ingen syrier måste fly till Sverige. Att ta emot invandrare från Syrien är ett val som våra politiker har gjort, men det är en politik som går att ändra.

Att det rör sig om en folkvandring hit, snarare än en flykt från något problem, syns också tydligt på hur politikereliten i Sverige hanterar massinvandringen. Fejkflyktingarna sprids ut över hela landet och staten öser pengar över dem och försöker från dag ett att ”integrera” dem i det svenska samhället. Istället för att på ett kostnadseffektivt sätt tillfälligt rädda människoliv slösas stora summor pengar på att försöka göra rasfrämlingar med främmande kulturer socialt jämställda med svenskarna som bott här i oräkneliga generationer och skapat staten Sverige. Detta är en dyr och ineffektiv politik som ekonomiskt och socialt binder fast människor i Sverige som inte hör hemma här.

Denna folkvandring till Sverige skapar dels kortsiktiga problem vad gäller kostnader och kriminalitet, dels leder den på längre sikt till ett folkutbyte – ett folkmord – på den svenska ursprungsbefolkningen. Detta är vad de etablerade partierna kämpar för och deras representanter bör därför i alla offentliga sammanhang bemötas på det sätt som politikerna i Spånga blev bemötta förra veckan. Politikerna har nämligen aldrig lyssnat på rationella argument om invandringen, men de förstår hat och vrede när den riktas mot dem.


  • Publicerad:
    2016-04-19 14:20