UTRIKES. Ett 20-tal personer från Röda korset har avskedats efter en sexköpsskandal.

Den internationella välgörenhetsorganisationen Röda Korset har hamnat i blåsväder efter att det uppdagats att somliga inom organisationen köpt sex av prostituerade. Nu avskedar organisationen 21 personer som gjort sig skyldiga till sexköp.

Röda Korsets generaldirektör Yves Daccord kallar det inträffade som ett svek mot de personer organisationen finns till att hjälpa och att beteendet är oacceptabelt. I sitt officiella utlåtande påpekar Daccord att köp av sexuella tjänster inte bara går emot organisationens värdegrund ,utan är också uttryckligen förbjudet enligt organisationens reglemente.

”Sådant här beteende är ett svek mot de människor och samhällen vi betjänar. Det strider mot mänsklig värdighet och vi som organisation borde varit än mer aktsamma i att stoppa sådant här från att inträffa”, säger Daccord i utlåtandet.

Daccord är även orolig för att det kan finnas ett stort mörkertal när det kommer till fler fall av sexköp av organisationens personal. Han oroas även över det kan finnas fall där rapporter om sexköp inte behandlats korrekt.

Sedan Daccord tog över rollen som Röda Korsets generaldirektör år 2010 har han implementerat stora organisatoriska förändringar. Bland dessa har han exempelvis gjort övergripande reformer inom hur organisationen övervakar sin personal.

Källor:
Taking action to prevent and address staff misconduct
’Moment of humility’: 21 Red Cross workers sacked or resigned over paying for sex
Yves Daccord – Wikipedia


  • Publicerad:
    2018-02-26 18:15