RYSSLAND. En rysk rabbin menade nyligen att alla judar måste stödja Rysslands president Vladimir Putin då han och hans regering skyddar landets judar.

Ortodoxa judar i Ryssland.

Ortodoxa judar i Ryssland.

Aleksandr Boroda, chef över federationen för judisk gemenskap, uttalade nyligen att om Rysslands president Vladimir Putin eller den regering han har skapat någonsin blir avsatt kommer det att innebära fara för landets judiska befolkning

— Judarna i Ryssland måste inse de faror som en möjlig kollaps av Putins regering kan innebära och förstå spelets regler samt vara medveten om dess begränsningar, menade Boroda inför 1400 delatagare på ett judiskt konvent.

Han fortsatte hylla Putin genom att påstå att judarna och deras livsstil är mycket bättre skyddade i Ryssland än i exempelvis USA och Europa. Detta trots att judarna både i Europa och i Amerika åtnjuter ett starkare beskydd och har särrättigheter gentemot den vita befolkningen.

I Ryssland finns det praktiskt taget obegränsad religionsfrihet och det judiska samfundet måste se till att den situationen inte förändras, sa Boroda.

Han fortsatte sitt tal med att påpeka att den judiska befolkningen inte har råd att försaka de särrättigheter som man tillskansat sig.

— Vi har inte förmånen att kunna förlora det vi har uppnått eller stödet som vår gemenskapfår från regeringen, fortsatte han.

Stödet för Putin har väckt en del kritiska röster bland landets liberala judar som menar att den nuvarande regeringen inskränker de medborgerliga friheterna samt eldar på konflikten i Ukraina.

Trots de liberala judarnas kritik har regeringen under Putins styre stött renoveringen av dussintalet synagogor ekonomiskt och inrättat ett judiskt museum i Moskva. Federationen för judisk gemenskap tackade även Putin för att ha hjälpt till att stärka det judiska samfundet.

Källa:
Russian Jews face ‘grave dangers’ if Putin is ousted, warns senior rabbi


  • Publicerad:
    2015-04-28 19:15