Dagens datum 16 juni: Denna dag år 1909 föddes Werner Naumann, propagandaminister i Flensburgregeringen.

naumann-löp

Den 16 juni 1909 föddes Werner Naumann i Guhrau, Schlesien. Efter avslutade studier, nitton år gammal, gick Werner med i NSDAP och SA. Under de kommande fem åren blev Werner befordrad ett antal gånger och han slutade sin karriär inom SA som Brigadeführer och överfördes därefter till tjänstgöring i SS. Werner Naumann visade sig vara en mycket kompetent person som snart skulle bli en av Dr. Goebbels mest betrodda medarbetare. År 1937 blev Naumann utsedd till förste assistent och personalchef för Dr. Goebbels kontor i propagandaministeriet. I sin tjänst på ministeriet skulle Naumann befordras fler gånger, och 1944 utsågs han till statssekreterare och Goebbels ställföreträdare. Naumann var mycket omtyckt i den högsta riksledningen, Adolf Hitler ansåg att han var en av de bästa representanterna för nationalsocialismen.

Under kriget tjänstgjorde Werner Naumann även i Waffen-SS, han gjorde fronttjänst med Leibstandarte under flera fälttåg och befordrades för detta till Sturmbannführer i Waffen-SS.

I Adolf Hitlers politiska testamente utsågs Werner Naumann till propagandaminister. Under de första dagarna i maj 1945 ledde Naumann ett utbrytningsförsök ur det omringade Berlin, gruppen bestod av bland annat Martin Bormann och Artur Axmann. Gruppen splittrades under strider med sovjetiska styrkor, och personerna gick olika öden till mötes. Werner Naumann var en av de få som lyckades ta sig förbi den sovjetiska inringningen och tog sig så småningom ut ur det ockuperade Tyskland.

Werner Naumann omlokaliserade sig så småningom till Argentina. Där fortsatte han sitt arbete för nationalsocialismen genom sitt engagemang i tidningen Der Weg som blev mycket populär hos den tyska delen av befolkningen. Efter bara något år i Argentina återvände Naumann till Tyskland och höll en väldigt låg profil fram till 1949 då han började jobba som murare. Under 1950 flyttade Naumann till Düsseldorf och började jobba hos en gammal partikamrat i dennes import/export-firma. Han såg med avsmak på de fientliga trupperna som ockuperade hans hemland och bestämde sig för att han inte kunde stillasittande se på hur landet förföll. Så under de kommande åren reste han runt om i Tyskland, talade med gamla partikamrater och militärer. Han grundade och ledde en hemlig grupp fanatiska nationalsocialister som arbetade på att återbörda Tyskland till dess folk. Han reste även runt om i Europa och knöt kontakter med likasinnade organisationer. Werner Naumann ansåg det vara av största vikt att man hemlighöll så mycket som möjligt, att man arbetade i det fördolda och infiltrerade hela det tyska samhället. Han insåg att det var dödsdömt att försöka sig på ett maktövertagande för tidigt.

Under 1951 organiserade Naumann en cirkel med vänner och kamrater som senare skulle bli känd som ”Gauleiterkreis”. Medlemmarna i cirkeln inkluderade Gauleiter Karl Florian, Hosef Grohe, Paul Wegener och Karl Kauffmann, SS-Major Paul Zimmermann, före detta kulturminister Dr. Gustav Scheel och  Heidrich Haselmayer, som var en av deltagarna i Hitlerputsch 1923. Gruppen organiserade även paramilitära grupper bestående av före detta SS-män och soldater.

naumann-gauleiterkreis

Werner Naumann efter frigivningen

Werner Naumanns engagemang för Tyskland drog så småningom på sig uppmärksamhet från den brittiska ockupationsmyndigheten och man satte agenter på att följa Naumanns varje rörelse. I januari 1953 arresterades Naumann tillsammans med andra gruppmedlemmar av britterna. Under sju månader satt Werner Naumann arresterad, och britterna vände på varje sten man kunde för att hitta bevis som kunde binda Naumann till brott. När inga bevis kunde hittas var man tvungen att släppa honom fri.

Efter att Naumann släppts från fångenskapen insåg han att det nu var omöjligt att verka i det fördolda och han valde nu en helt öppen politisk väg. Tillsammans med Hans Ulrich Rudel kom han att leda det nationalistiska partiet Deutsche Reichspartei. Naumann och partiet fick stort stöd från folket, så mycket att det nya styret i Tyskland oroades kraftigt av Naumanns popularitet.  Man löste detta genom att frånta Werner Naumann sina medborgerliga rättigheter och strök hans namn från alla valsedlar. Han fick även besök av ljusskygga personer som gav honom valet att upphöra med politiken eller dö.

werner+naumann

Werner Naumann under sin tid i Deutsche Reichspartei

Werner Naumann drog sig tillbaka från offentligheten under 1954 och startade ett företag som han framgångsrikt drev fram till sin död 1982.


  • Publicerad:
    2013-06-16 22:24