Dagens datum 8 februari: Denna dag för 47 år sedan flögs den första prototypen av 37 Viggen med Erik Dahlström vid spakarna. Svenska politiker, med påtryckningar utifrån, stoppade sedan svensk export.

AJ 37 a

Hade det inte varit för inhemska, och en del utländska, aktörer hade 37 Viggen blivit en svensk exportsuccé. Det fanns nämligen ett verkligt stort intresse i utlandet att köpa Viggen som lanserades på 70-talet som ”Eurofighter”. Svenska politiker satte definitivt stopp för export av den hittills största svenska industrisatsningen.

Redan innan J 35 Draken flög första gången 1955 började man studera olika koncept för en efterföljare till J 35:an, men även en efterföljare till A 32 Lansen. Mellan 1952 och 1956 studerades över 100 olika flygplanstyper och ett stort antal möjliga projekt.

Ett av dessa, projekt 1300, hade ett flertal varianter varav projekt 1357 var det första med den nya nosvingen som skulle bli så karakteristiskt för Viggen. Det gällde nu att få fram den bästa lösningen ur många synvinklar.

Utvecklingen av Viggen skedde i ett klimat av ständigt ifrågasättande från media. Hade Sverige verkligen behov för att så avancerat och dyrt beväpningssystem? Rent ekonomiskt var det nödvändigt att få fram ett så kallat enhetsflygplan, som kunde tillfredsställa kraven på attack, jakt och spaning. Under projektstadiet på 50-talet och tidigt 60-tal fanns inte möjligheterna att i luften byta vapenplattform som man idag kan göra på JAS 39 Gripen med ett par knapptryckningar. Så trots att man skulle bygga ett enhetsflygplan innebar det ytterligare kompletteringar av attack, jakt och spaningsversionerna.

Grundkraven blev dock desamma för alla versionerna, nämligen kort start- och landningssträcka samt extremt bra fartresurser. Det fanns även ett krav att flygplanet skulle kunna nå en höjd av 10.000 meter två minuter efter det att föraren släppt bromsarna på startbanan. Viggen skulle fortsätta att använda vårt vägbassystem BAS 60. Billigt underhåll och hög tillgänglighet samt snabb klargöring mellan flygpassen tillhörde också grundkraven.

Väl ute på flottiljer och vägbaser hade Viggen en klargöringsgrupp om 7 man. En klargöringsgrupp bestod av ett fast anställt befäl och 6 värnpliktiga soldater. För en sådan grupp tog det 10 minuter att göra en JA 37 klar till nytt uppdrag. Inga andra flygförband i världen klarar samma uppgift inom denna tidsram.

AJ 37.

AJ 37.

I februari 1961 lämnade KFF (Kungliga Flygförvaltningen) sitt godkännande till fortsatt utveckling av flygplan 37. I december samma år beslöt KFF att den amerikanska motorn Pratt & Whitney JT8D-D skulle användas i Viggen. JT8-D var en motor som skulle användas civilt i Boeing 727 och 737. Samma motor fanns även senare på de bekanta DC 9:orna. Det fanns en version som hade beteckningen JT8-22 som var en, av USA, tänkt militär version, och denna motor blev det slutliga valet av motor för Viggen.

SFA (Svenska Flygmotor) blev tvungna att i stort sett bygga om motorn från grunden för att kunna användas i Flygplan 37 under krävande militära förhållanden. Efter ombyggnad och påbyggd svenskkonstruerad efterbrännkammare fick motorn beteckningen RM8A. Den fick en dragkraft på 6690 kp utan EBK (efterbrännkammare) och 11800 kp med EBK. Denna motor blev för tiden den starkaste motorn i ett stridsflygplan någonsin i världen. Senare fick jaktversionen av Viggen en förbättrad RM8, nu kallad RM8B med 7415 kp utan EBK och 13125 kp med EBK.

I april 1962 utsågs SAAB till huvudleverantör och det var tänkt att 830 flygplan skulle byggas. Som vi alla vet började annat än försvaret att prioriteras och det byggdes till slut endast 330 flygplan av alla versionerna plus 9 provflygplan.

Den första versionen som serietillverkades var grundversionen AJ 37. Attackuppdrag mot sjö- och markmål var huvuduppgift för AJ 37, men även lättare jaktuppdrag (bekämpning av luftmål) kunde utföras. Det första serietillverkade flygplanet levererades till Flygvapnets Försökscentral FC den 21 juni 1971 och följdes av ytterligare 5 flygplan för vidare prov- och instruktörsutbildning av piloter i flygvapnet. 1973 levererades de första AJ 37 till förband, det var F7 i Såtenäs som blev först med Viggen. AJ 37 hade ingen inre beväpning som automatkanon, utan all beväpning hängdes upp i kapslar under vingarna, det fanns även automatkanonkapsel. Viggen utvecklades under Vietnamkriget och därifrån kom impulserna att fasta invändiga kanoner var omodernt, det var robotar och raketer som numera gällde. Det beslutet skulle man senare ångra i Flygvapnet.

En del haverier förekom i början av Viggens operativa tjänst. Dessa förorsakades av att vingbalken inte klarade av de stora påfrestningarna under kraftiga manövrer och Viggen sattes under flygförbud. SAAB hade redan innan haverierna började förstärkt vingbalkarna med kraftigare godstjocklek, från 12 mm till 41 mm i nyare plan. 27 Viggenplan hade tillverkats med de tunnare vingbalkarna och de modifierades omedelbart. Flygförbudet hävdes och efter det har olycksfrekvensen varit låg för flygplan 37 Viggen.

Nästa version blev SK 37, den tvåsitsiga skolversionen där den första prototypen flög den 2 juni 1970. Detta plan behöll Flygvapnets Försökscentral för diverse utprovningar fram till 1995 då det överlämnades till Flygvapenmuseum i Linköping. Den första leveransen av serietillverkade SK 37 påbörjades i juni 1972 till F7 i Såtenäs som då ansvarade för TIS 37, Typinflygningsskolan. Senare flyttades all utbildning över till F15 i Söderhamn och när den flottiljen lades ner flyttades allt vidare till F4 på Frösön.

SK 37 hade ingen beväpning förutom några attackraketer som kunde monteras under vingarna. Planet var från början menat att endast användas till rent utbildningsplan. Förutom den extra plexiglashuven är den större fenan det enda yttre som skiljer sig från övriga SAAB 37 med ett undantag, JA 37 som har samma fena som SK 37. 10 st SK 37 modifierades vid F 21 i Luleå till SK 37 E (E som i Elektronisk störning). De sistnämnda planen användes under övningar med elektronisk störning mot anfallande styrkor.

SK 37 från F15 i Söderhamn.

SK 37 från F15 i Söderhamn.

Utvecklingen av Viggen fortsatte och i maj 1973 flög SF 37 första gången. Denna version var helt baserad på AJ 37 men var avsedd för fotospaning och utrustad med avancerad kamerautrustning inklusive mörkerspaning med diverse IR-utrustning. Inte mindre än sju kameror var monterade på denna typen. Serieleveranserna för denna version påbörjades 1977 och gick först till F 13 i Norrköping, därefter till respektive F 17 Kallinge, F 21 Luleå samt F 10 Ängelholm.

Ytterligare en spaningsversion togs fram, SH 37 som var ett avancerat radarspaningsplan avsett för havsövervakning. SH 37 tillfördes F 13, F17 och F 21. Både SF- och SH-versionerna blev senare moderniserade och uppgraderade till att kunna utföra attackuppdrag och fick då beteckningen AJSF 37 respektive AJSH 37.

AJSF 37/AJSH 37 från F21 Luleå.

AJSF 37/AJSH 37 från F21 Luleå.

Sista versionen som byggdes av SAAB 37 var JA 37 Viggen. Detta var i grunden ett nytt flygplan men skilde sig endast till det yttre genom sin större fena samt att kroppen var förlängd med 13 cm på grund av den större motorn RM8B.

Från tiden då Viggen började byggas hade datorer och elektronik gjort enorma steg framåt och det utnyttjade man i den nya versionen som hade en ny centraldator med fem gånger så stor kapacitet som i grundversionen. Dessutom fanns det fyra utifrån programmerbara datorer ombord som heller inte fanns i grundversionen. Radar samt radio- och navigeringssystem var av en helt ny generation med avsevärt förbättrad prestanda.

Misstaget från grundversionen hade nu avhjälpts genom att bygga in en 30 mm Oerlikon automatkanon i flygkroppen. Denna automatkanon hade en ammunition som gav 6 gånger större anslagskraft än den Adenkanon man hade i de externa kapslarna till AJ 37. Autopiloten var en klass för sig. När föraren hade låst på ett mål övertog autopiloten kontrollen i gir-och stigningsplanet för att precisionssikta med automatkanonen vilket avlastade föraren så att han kunde ägna sig åt taktik- och situationsorientering. JA 37 Viggen kan i många fall betraktas som en andra generationens stridsflygplan. Det var få andra plan i världen som kunde mäta sig med Viggen.

JA 37 från F4 Frösön.

JA 37 från F4 Frösön.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-02-08.


  • Publicerad:
    2017-02-08 00:00