INRIKES. På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala har någon stulit barnens morfin genom att byta ut innehållet i morfinpåsarna mot en verkningslös vätska. Händelsen är polisanmäld.

En fräck morfinstöld har skett på sektionen för akut barnsjukvård på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Någon har i hemlighet bytt ut morfinet som skulle användas för akut sjuka barn.

Morfinet som förvarades i påsar var avsett för att genom injektion lindra smärta hos barnen.

Stölden uppdagades nyligen när personal märkte att läkemedlet inte hade avsedd verkan.

Man upptäckte då att någon i hemlighet hade tömt morfinpåsarna och ersatt innehållet med någon typ av vätska som var helt verkningslös. Därefter hade påsarna förslutits på ett sätt som fick dem att se oanvända ut.

Klas Ekström, verksamhetschef och överläkare på barnsjukhuset, har i ett mejl till Expressen bekräftat att sjukhuset har polisanmält stölden.

Det är ännu inte fastställt hur mycket morfin som stulits eller hur många barn som inte fått rätt smärtlindring.

En utredning pågår. Den kommer att visa hur händelsen påverkat vården och patientsäkerheten”, skriver Klas Ekström i sitt mejl till Expressen.

Sjukhuset kommer också att göra en egen utredning om vad som inträffat, vilken kan komma att ligga till grund för en eventuell lex Maria-anmälan.


  • Publicerad:
    2020-09-24 10:50