EKONOMI. Sveriges enda industri för aluminiumframställning, Kubal i Sundsvall, kan tvingas att lägga ner på grund av amerikanska sanktioner riktade mot ägaren, ryska Rusal.

Kubikenborg Aluminium, Kubal, i Sundsvall bildades 1942 och är sedan många år Sveriges enda producent av aluminiumråvara. Nu riskerar alla de 480 anställda att bli av med sina jobb. Över 1000 arbetstillfällen kan indirekt komma att försvinna. Ungefär 50 procent av det som tillverkas på Kubal går till fabriker som bearbetar aluminium i Sverige.

Sedan 2007 ägs Kubal av den ryska industrikoncernen Rusal, vilken är världens näst största aluminiumproducent med cirka 10 procent av marknaden. I april 2018 införde det amerikanska finansdepartementet sanktioner mot ett antal ryska juridiska personer och privatpersoner, bland annat mot Rusal och bolag som gör affärer med Rusal.

Kubal har också hindrats från att köpa el på elhandelsplatsen Nordpool på grund av sanktionerna.

Den amerikanska regeringens ekonomiska stridsåtgärder mot de ryska ägarna medför därför att fabriken kan tvingas stänga ner. Förhandlingar pågår just nu mellan EU och amerikanska OFAC, Office of foreign assets control, där Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde deltar.

Sveriges näringsminister Mikael Damberg besökte fabriken under förra veckan för att prata med de anställda och företagsledningen, och han försäkrade att regeringen ser allvarligt på situationen.

En avveckling av fabriken kommer att få stora konsekvenser för Sundsvalls kommun. I första hand för de anställda som förlorar sina jobb, men också minskade skatteintäkter för kommunen samt eventuellt ökade kostnader för skattebetalarna då miljösanering av området kan bli en dyr affär.

Kubikenborg Aluminium har en årlig produktion om 135.000 ton aluminium.

Källa:
Uppgifter: Kubal på gränsen till att stängas i spåren av Rusal-sanktioner


  • Publicerad:
    2018-10-24 13:30