MUSIK. Denna vecka presenterar Nordfront en visa av den välkände skalden Carl Michael Bellman.

Carl Michael Bellman har varit en av Sveriges mest omtyckta poeter i 200 år. Han föddes i Stockholm 1740 och var son till lagmannen Johan Arendt Bellman d.y. (1707-1765) och Catharina Hermonia (1717-1765).

Carl växte upp i ett gammellutheranskt hem där det inte sällan hölls religiösa sammankomster. Vid sex års ålder påbörjade han sin utbildning som privatelev. Enligt egen utsago sammankallades familjens intellektuella bekanta för att utse en privatlärare åt Carl då hans föräldrar ansåg att han hade en litterär begåvning. Detta efter att han vid fjorton års ålder talade i vers under en feberyra. Privatläraren Claes Ludvig Ennes var den man som skulle låta Carl inleda sin musikaliska bana då han lärde honom att hantera en cister (en typ av platt päronformad luta).

Efter sin utbildning fick han efter en kortare provanställning genomföra riksbankens förhör i räknekonst. Hans resultat var föga imponerande men han fick trots detta anställning som extraordinare på riksbanken, dock utan lön. Detta resulterade i att han började samla på sig skulder på alla tänkbara håll vilket i sin tur tvingade honom att fly till Norge 1763, då hans skulder hade blivit alltför höga.

Han fick dock ett lejdebrev som gav honom möjligheten att återvända hem och ordna upp sina skulder. Vilket inte skulle bli aktuellt då många av hans vänner redan hade ådragit sig egna skulder, försvunnit eller rent av blivit gripna. Man bedömde att det var Carl som hade lett in sina kollegor och vänner på dessa osunda banor varvid man avskedade honom. 1764 ansökte Carl om konkurs och fick den beviljad och i samband med detta flyttade familjen till en gård utanför Gnesta.

Carl ansåg sig dock inte vara en lantlig person och lyckades med hjälp av sin vän Anders Lissander få anställning i Stockholm igen och flyttade tillbaka in till staden.

Carl börjar att uppträda flitigt i det Lissanderska hemmet med såväl dryckesvisor som bibelparodier och hemmet börjar fungera som en ”öppen konsertlokal” för Carl. Många kom för att se och höra Carls framföranden och hans rykte som underhållare och vispoet spreds vida kring. I visböcker från denna tid är hans visor mycket vanligt förekommande.

Efter detta lyckades Carl bli omskriven och hyllad i tidningen ”Hwad nytt? Hwad nytt?”. I samma artikel fanns även en oskyldig dikt som dessvärre ”stötte sig med religionen” och en nitisk präst fick justitiekanslerämbetet att utdela en varning till såväl Carl som de ansvariga publicisterna.

1777 träffar Carl sin blivande fru Lovisa Fredrika Grönlund och de skulle komma att få fyra söner.

1795 avlider Carl i lungsot. Efter sig lämnar han en grav utan sten och en urfattig familj men ett musikaliskt och poetiskt arv som än idag lever i mångas minnen.

Läs gärna mer om den välkände skalden Carl Michael Bellman som ofta kan uppfattas som en stökig person med många bekymmer. Trots hans brokiga liv så är han i sina bästa stunder en mycket känslig och skarpsynt skildrare av livet. Man får erkänna att hans livsverk är något av en bragd när man fördjupat sig något mer i hans livshistoria och poesi.

Veckans låt är en visa ur Fredmans Epistlar och heter ”Liksom en Herdinna”. Denna visa skrevs med inspiration av Helena Quiding. En kvinna han spenderade mycket tid med under sina senare år. Den är här framförd av musikern Fred Åkerström.

Text:
Liksom en herdinna


  • Publicerad:
    2014-06-13 20:15