FOLKUTBYTE. Vid nyår var 17,3 procent av befolkningen i Norge antingen första eller andra generationens invandrare. I Oslo har hela 33,1 procent av invånarna invandrarbakgrund enligt Statistisk sentralbyrå.

Vid årsskiftet var hela 916 625 personer i Norge första eller andra generationens invandrare, vilket utgör 17,3 procent av befolkningen. Siffrorna innebär en ökning av 32 000 personer sedan ifjol – med andra ord en stor del av befolkningstillväxten i Norge som under förra året var sammanlagt 37 300 personer. Av dessa utgjorde invandrare en majoritet, 14,1 procent, medan andra generationens invandrare utgjorde 3,2 procent. Den totala befolkningen i Norge den 1 januari var 5 295 619 personer.

Av de 916 625 personer i Norge som är invandrare är 47 procent från asiatiska och afrikanska länder och utgjorde 407 500 personer ifjol. Syriska invandrare har nu blivit landets fem största invandrargrupper och består afv 27 400 personer. Sedan förra året har denna grupp ökat med 7 000 personer.

Oslo hade 168 700 invandrare och 54 100 andra generationens invandrare vid nyår, vilket motsvarar hela 33,1 procent av invånarantalet. Högst upp på listan över invandrare i Norge ligger Polen med 98 200 personer, något som en ökning på 1000 personer. På andra plats kommer Litauen med 38 400 persone, på tredje plats kommer Sverige med 35 800 personer och Somalia ligger på fjärde plats med 28 800 personer.

Källa:
17,3% av Norges befolkning er første- eller annengenerasjons innvandrere


  • Publicerad:
    2018-03-10 15:30